KONTINGENT/TRENINGSAVGIFT:


Medlemskontingenten er for tiden kr 100,- og treningsavgiften varierer etter hvilken tropp du er på. Eposten du får fra KIL Turn bekrefter hvilken tropp du er påmeldt. Liste over priser finner du nederst på denne siden. 


Du betaler full treningsavgift uansett hvor mange dager i uken du velger å møte på trening (gjelder for de troppene som trener flere dager i uka).


Medlemskontingent må være betalt for at utøver skal være forsikret under trening i hallen. Det er derfor viktig at medlemskontingenten betales. Ingen får lov til å trene i hallen uten at medlemskontingenten på kr. 100,- er betalt. 


Faktura sendes automatisk til den epostadressen du oppgir når du melder inn barnet. Det er derfor viktig at det blir skrevet riktig epostadresse ved påmeldingVi oppfordrer sterkt at minst en foresatt står som medlem i turnforeningen. Man får da stemmerett og valgbarhet på årsmøtet. I tillegg er man da forsikret om man er med å hjelper til på noen treninger.

Du melder seg inn på samme link som ved ordinær påmelding. Du blir godkjent og får faktura på medlemskontingent som er kr 100,-.
PRØVETRENINGER OG OPPSIGELSE AV PLASS:


Du kan når som helst si opp plassen. Avmelding skal gjøres til medlemsansvarlig på epost: kilturn@gmail.com


De tre første treningene etter første gangs påmelding er prøvetimer. Fra og med fjerde trening må du betale full pris (medlemskontingent + treningsavgift) for det turnsemesteret du har begynt på.
SKADE MED SYKEMELDING:


Deltatt på minst fire treninger:


* refusjon på kr. 300,- for treninger en gang pr. uke.


* Refusjon kr 600,- for øvrige partier.


 Gi beskjed vedrørende dette til vår medlemsansvarlig ved å sende en e-post til kilturn@gmail.com.
VENTELISTE:


Dersom du ønsker å stå på venteliste betaler du kun medlemskap kr. 100,-.
TRENINGSAVGIFT PER SEMESTER:


Toddler1:        kr     520,-  (inkl. ekspedisjonsgebyr)


Toddler2        kr      520,-  (inkl. ekspedisjonsgebyr)


Gymlek1:        kr     720,-  (inkl. ekspedisjonsgebyr)


Gymlek2:        kr     720,-  (inkl. ekspedisjonsgebyr)


Tropp 1:         kr     720,-  (inkl. ekspedisjonsgebyr)


Tropp 2:         kr     720,-  (inkl. ekspedisjonsgebyr)


Tropp 3:         kr    1220,-  (inkl. ekspedisjonsgebyr)


Tropp 4:         kr    1220,-  (inkl. ekspedisjonsgebyr)


Tropp 5:         kr    1220,-  (inkl. ekspedisjonsgebyr)


Bredde:          kr    1220,-  (inkl. ekspedisjonsgebyr)


Aspirant:        kr    1220,-  (inkl. ekspedisjonsgebyr)


Konkurranse:  kr   1220,-  (inkl. ekspedisjonsgebyr)


Salto:              kr     720,-  (inkl. ekspedisjonsgebyr) for de som allerede er på annen tropp, betales kr 1220,- for begge troppene til sammen.


Voksenturn:    kr     720,-  (inkl. ekspedisjonsgebyr)Søskenmoderasjon: minus kr 200,-.


Vi planlegger å sende ut faktura for treningsavgiften for våren 2020 i februar. Vær oppmerksom på at medlemskontingenten også kommer med på denne fakturaen.

Medlemskontingenten på kr. 100,- gjelder for hele året.

Levert av IdrettenOnline