KONTINGENT/TRENINGSAVGIFT:


Medlemskontingenten er for tiden kr 100,- og treningsavgiften varierer etter hvilken tropp du er på. E-posten du får fra KIL Turn bekrefter hvilken tropp du er påmeldt. Liste over priser finner du nederst på denne siden. 


Du betaler full treningsavgift uansett hvor mange dager i uken du velger å møte på trening (gjelder for de troppene som trener flere dager i uka).


Medlemskontingent må være betalt for at utøver skal være forsikret under trening i hallen. Ingen får lov til å trene i hallen uten at medlemskontingenten på kr. 100,- er betalt. Medlemskontingent skal derfor betales om barnet deltar på mer enn tre treninger.


Giro sendes automatisk til den e-post adressen du oppgir når du melder inn barnet. Det er derfor viktig at det blir skrevet riktig e-post adresse ved påmelding
Vi oppfordrer sterkt at minst en foresatt står som medlem i turnforeningen. Man får da stemmerett og valgbarhet på årsmøtet. I tillegg er man da forsikret om man er med å hjelper til på noen treninger.


Du melder seg inn på samme link som ved ordinær påmelding. Du blir godkjent og får faktura på medlemskontingent som er kr 100,-.
PRØVETRENINGER OG OPPSIGELSE AV PLASS:


Du kan når som helst si opp plassen. Avmelding skal gjøres til medlemsansvarlig på e-post: kilturn@gmail.com


De tre første treningene etter første gangs påmelding er prøvetimer. Fra og med fjerde trening må du betale full pris (medlemskontingent + treningsavgift) for det turnsemesteret du har begynt på.
SKADE MED SYKEMELDING:


Deltatt på minst fire treninger:


* refusjon på kr. 300,- for treninger en gang pr. uke.


* Refusjon kr 600,- for øvrige partier.


 Gi beskjed vedrørende dette til vår medlemsansvarlig ved å sende en e-post til kilturn@gmail.com.
VENTELISTE:


Dersom du ønsker å stå på venteliste betaler du kun medlemskap kr. 100,-.
TRENINGSAVGIFT PER SEMESTER:


Toddler:          kr     500,- 


Toddler2        kr      500,-


Gymlek:          kr     700,-


Tropp 1:         kr     700,-


Tropp 2:         kr     700,-


Tropp 3:         kr    1200,-


Tropp 4:         kr    1200,-


Tropp 5:         kr    1200,-


Bredde:          kr    1200,-


Aspirant:        kr    1200,-


Konkurranse:  kr  1200,-


Salto:              kr    700,- (for de som allerede er på annen tropp, betales kr 1200,- for begge troppene til sammen.


Voksenturn:   kr    700,-


Søskenmoderasjon: minus kr 200,-.


Vi planlegger å sende ut faktura for treningsavgiften for våren 2019 i februar.

Levert av IdrettenOnline