KIL Turn følger Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) sine retningslinjer når det kommer til hvordan vi har organisert troppene våre. 

Retningslinjene sier blant annet: "Dersom det av praktiske årsaker er nødvendig med inndeling i partier og begrensning på antall barn pr parti, 

må inndeling og eventuelle begrensninger foretas først og fremst med utgangspunkt i barnas alder".


KIL Turn følger skoleåret. Det vil si at vi starter turnåret på høsten, rett etter skolestart og avslutter litt før skoleslutt på våren. Vi har ikke treninger i skoleferiene.

Alle tropper er delt inn etter hvilket år barnet er født, og her følger vi også skoleåret, slik at de som går i første trinn på skolen går på Tropp 1 hos oss, andre trinn på skolen går på Tropp 2 osv. På grunn av dette bytter alle barn tropp hver høst, akkurat slik de bytter klassetrinn på skolen, eller avdeling i barnehagen.


KIL Turn valgt å dele inn i følgende tropper:


Tropper høsten 2020.


Toddler1: Barn født i 2018

                 trener sammen med en foresatt

                 Hovedtrener: Stine MoltzauToddler2: Barn født i 2017

                 trener sammen med en foresatt

                 Hovedtrener: Stine MoltzauGymlek1: Barn født i 2016

                 Hovedtrener:Gymlek2: Barn født i 2015

                 Hovedtrener:Tropp 1: Barn født i 2014 (går i 1. trinn på skolen)

               Hovedtrener:Tropp 2: Barn som er født 2013 (går i 2. trinn på skolen)

               Hovedtrener:Tropp 3: Barn som er født 2012 (går i 3. trinn på skolen)

               Hovedtrener: Tropp 4: Barn som er født 2011 (går i 4.  trinn på skolen)

               Hovedtrener:Tropp 5: Barn som er født 2010 (går i 5.  trinn på skolen)

               Hovedtrener:Bredde:  Barn som går i 6. trinn på skolen og eldre som ikke vil konkurrere eller ikke er klare for Aspirant - får tilbud om 1 konkurranse per år

               Hovedtrener:Aspirant: Barn som går i 6. trinn på skolen og eldre som vil konkurrere - forberedende til Konkurranse - får tilbud om 2 konkurranser per år

                Utøverne blir fordelt til denne troppen i samsvar med trenerne. Vil få tilbud om en konkurranse.

                Hovedtrenere: Konkurranse: Barn som går i 6. trinn og eldre som skal konkurrere. 

                        Utøverne blir fordelt til denne troppen i samsvar med trenerne

                        Hovedtrenere: 
Salto:       Tilleggstilbud fra Tropp 3 og oppover for de som går på annen tropp i tillegg. Barn fra 7. trinn kan velge og kun være med på Salto, men må da være minst en sesong på Aspirant før de kan komme på Konkurransepartiet.

                 Hovedtrener: 

Grunnen til at vi har valgt at barn fra tropp 3 og oppover må være med i en tropp i tillegg, er at dette ikke er en turntropp, men et tilleggs tilbud. Det vil si at de som ønsker å være med på Salto, kan trene med sin tropp på torsdager og trene med Salto på tirsdager (gjerne i tillegg til egen tropp hvis de ønsker det).Voksenturn: Alle som er født tidligere enn 2001 og har lyst!

                     Utøvende hovedtrener: Stine Stake 


Levert avIdrettenOnline