KIL Turn følger Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) sine retningslinjer når det kommer til hvordan vi har organisert våre tropper.

Retningslinjene sier blant annet: "Dersom det av praktiske årsaker er nødvendig med inndeling i partier og begrensning på antall barn pr parti,

må inndeling og eventuelle begrensninger foretas først og fremst med utgangspunkt i barnas alder".


Ut fra disse retningslinjene har vi i KIL Turn valgt å dele inn i følgende tropper:


Treningstider for våren 2020.


Toddler1: Barn født i 2017


                trener mandager kl. 16:00-17:00 i Holthallen sammen med en foresatt


                Hovedtrener: Stine Moltzau


Toddler2: Barn født i 2016


                trener onsdager kl. 16:00-17:00 i Holthallen sammen med en foresatt


                Hovedtrener: Stine Moltzau
Gymlek1: Barn født i 2015


                trener mandager kl. 17:00-18:00 i Holthallen


                Hovedtrener: Stine MoltzauGymlek2: Barn født i 2014


                trener mandager kl. 17:00-18:00 i Holthallen


                Hovedtrener: Victoria Sund Tangen


Gymlek2B: Barn født i 2014

                 trener fredager kl. 16:00 - 17:00


                 Hovedtrener: Eline Frysjøenden
Tropp 1: Barn født i 2013 (går i 1. trinn på skolen)


                trener onsdager kl. 17:00-18:00 i Holthallen


                Hovedtrener: Stine Moltzau
Tropp 2: Barn som er født 2012 (går i 2. trinn på skolen)


                trener onsdager kl. 16:45-18:15 i Holthallen


                Hovedtrener: Stine Moltzau
Tropp 3: Barn som er født 2011 (går i 3. trinn på skolen)


                trener tirsdager og torsdager kl. 16:30-18:00 i Holthallen


                Hovedtrener: Frida Norevik Wilhelmsen
Tropp 4: Barn som er født 2010 (går i 4.  trinn på skolen)


                trener tirsdager og torsdager kl. 16:30-18:00  i Holthallen


                Hovedtrener: Eline FrysjøendenTropp 5: Barn som er født 2009 (går i 5.  trinn på skolen)


                trener mandager kl. 18:00 - 19:30 og torsdager kl.16:30-18:00 i Holthallen


                Hovedtrener: Victoria Sund Tangen
Bredde:  Barn som går i 6. trinn på skolen og eldre som ikke vil konkurrere eller ikke er klare for Aspirant 


                trener tirsdager og torsdager kl. 17:45-19:45 i Holthallen


                Hovedtrener: Marilinn Prøven
Aspirant: Barn som går i 6. trinn på skolen og eldre som vil konkurrere - forberedende til Konkurranse. 


                Utøverne blir fordelt til denne troppen i samsvar med trenerne. Vil få tilbud om en konkurranse.


                trener tirsdager og torsdager kl. 17:45-19:45 i Holthallen


                Hovedtrenere: Kim Fredriksen og Frida Norevik Wilhelmsen
Konkurranse: Barn som går i 6. trinn og eldre som skal konkurrere. 


                 Utøverne blir fordelt til denne troppen i samsvar med trenerne


                 trener tirsdager og torsdager kl. 19:00-21.00 i Holthallen

                            fredager kl. 17:00-19:00 i Holthallen (juniorer og seniorer)

                 Rekrutt tirsdager og torsdager kl. 19:00-21.00 i Holthallen


                                                Eventuelt noen søndager etter nærmere avtale


                 Hovedtrenere: Kim Fredriksen, Georg Bergersen, Kristian Liverød og Marilinn Prøven
Salto:       Tilleggstilbud fra Tropp 3 og oppover for de som går på annen tropp i tillegg. Barn fra 7. trinn kan velge og kun være med på Salto, men må da være minst en sesong på Aspirant før de kan komme på Konkurransepartiet.


                 trener tirsdager kl. 17:45-19:15 i Holthallen


                 Hovedtrener: Kristian Liverød

Grunnen til at vi har valgt at barn fra tropp 3 og oppover må være med i en tropp i tillegg, er at dette ikke er en turntropp, men et tilleggs tilbud. Det vil si at de som ønsker å være med på Salto, kan trene med sin tropp på torsdager og trene med Salto på tirsdager (gjerne i tillegg til egen tropp hvis de ønsker det).Voksenturn: Alle som er født tidligere enn 2001 og har lyst!

                    Trener onsdager kl. 18:30-20:00 

                    Utøvende hovedtrener: Stine Stake 

Levert av IdrettenOnline