KIL Turn følger Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) sine retningslinjer når det kommer til hvordan vi har organisert våre tropper.

Retningslinjene sier blant annet: "Dersom det av praktiske årsaker er nødvendig med inndeling i partier og begrensning på antall barn pr parti,

må inndeling og eventuelle begrensninger foretas først og fremst med utgangspunkt i barnas alder".


Ut fra disse retningslinjene har vi i KIL Turn valgt å dele inn i følgende tropper:


Treningstider for høsten2020.


Toddler1: Barn født i 2018


                trener sammen med en foresatt


                Hovedtrener: Stine Moltzau


Toddler2: Barn født i 2017


                trener sammen med en foresatt


                Hovedtrener: Stine Moltzau
Gymlek1: Barn født i 2016


                trener


                Hovedtrener:Gymlek2: Barn født i 2015


                trener


                Hovedtrener:
Tropp 1: Barn født i 2014 (går i 1. trinn på skolen)


                trener


                Hovedtrener:
Tropp 2: Barn som er født 2013 (går i 2. trinn på skolen)


                trener


                Hovedtrener:
Tropp 3: Barn som er født 2012 (går i 3. trinn på skolen)


                trener


                Hovedtrener: 
Tropp 4: Barn som er født 2011 (går i 4.  trinn på skolen)


                trener  


                Hovedtrener:Tropp 5: Barn som er født 2010 (går i 5.  trinn på skolen)


                trener


                Hovedtrener:
Bredde:  Barn som går i 6. trinn på skolen og eldre som ikke vil konkurrere eller ikke er klare for Aspirant 


                trener


                Hovedtrener:
Aspirant: Barn som går i 6. trinn på skolen og eldre som vil konkurrere - forberedende til Konkurranse. 


                Utøverne blir fordelt til denne troppen i samsvar med trenerne. Vil få tilbud om en konkurranse.


                trener tirsdager og torsdager kl. 19:00 - 21:00


                Hovedtrenere:
Konkurranse: Barn som går i 6. trinn og eldre som skal konkurrere. 


                 Utøverne blir fordelt til denne troppen i samsvar med trenerne


                 trener tirsdager og torsdager kl. 19:00-21.00

                            fredager kl. 17:00-19:00 (juniorer og seniorer)

                 Rekrutt tirsdager og torsdager kl. 19:00-21.00


                                                Eventuelt noen søndager etter nærmere avtale


                 Hovedtrenere:
Salto:       Tilleggstilbud fra Tropp 3 og oppover for de som går på annen tropp i tillegg. Barn fra 7. trinn kan velge og kun være med på Salto, men må da være minst en sesong på Aspirant før de kan komme på Konkurransepartiet.


                 trener


                 Hovedtrener:

Grunnen til at vi har valgt at barn fra tropp 3 og oppover må være med i en tropp i tillegg, er at dette ikke er en turntropp, men et tilleggs tilbud. Det vil si at de som ønsker å være med på Salto, kan trene med sin tropp på torsdager og trene med Salto på tirsdager (gjerne i tillegg til egen tropp hvis de ønsker det).Voksenturn: Alle som er født tidligere enn 2001 og har lyst!

                    Trener onsdager kl. 18:30-20:00 

                    Utøvende hovedtrener: Stine Stake 


Levert av IdrettenOnline