Ny troppsinndeling

Postet av KIL Turn den 27. Des 2017

Vi forstår at det har vært litt forvirring i forhold til den nye troppsinndelingen etter nyttår. For å tydeliggjøre dette, kommer det her litt mer informasjon:

Toddler: Barn født i 2014 og 2015

                trener tirsdager kl. 16:00-17:00 i gymsalen på Vennersberg skole sammen med en foresatt

                Hovedtrener: Stine Moltzau


Gymlek: Barn født i 2013

                trener tirsdager kl. 17:00-18:00 i gymsalen på Vennersberg skole

                Hovedtrener: Mia Bergeløkken


Tropp 1: Barn født i 2012

                trener tirsdager kl. 18:00-19:00 i gymsalen på Vennersberg skole

                Hovedtrener: Mia Bergeløkken


Tropp 2: Barn som går i 1. trinn på skolen

                trener onsdager kl. 16:30-18:00 i gymsalen på Vennersberg skole

                Hovedtrener: Marilinn Prøven


Tropp 3: Barn som går i 2. og 3. trinn på skolen

                trener tirsdager og torsdager kl. 16:30-18:00 i Holthallen

                Hovedtrener: Victoria Sund Tangen


Tropp 4: Barn som går i 4. og 5. trinn på skolen

                trener tirsdager og torsdager kl. 16:30-18:00 i Holthallen

                Hovedtrener: Oda Vanem


Bredde:  Barn som går i 6. trinn på skolen og eldre som ikke vil konkurrere eller ikke er klare for Aspirant 

                trener tirsdager kl. 17:45-19:15 og fredager kl. 16:30-18:00 i Holthallen

                Hovedtrener: Tommy Arnesen


Aspirant: Barn som går i 6. trinn på skolen og eldre som vil konkurrere - forberedende til Konkurranse. 

                Utøverne blir fordelt til denne troppen i samsvar med trenerne. Vil få tilbud om en konkurranse.

                trener tirsdager og torsdager kl. 17:45-19:15 i Holthallen

                Hovedtrener: Henrik Høgberg


Konkurranse: Barn som går i 6. trinn og eldre som skal konkurrere. 

                 Utøverne blir fordelt til denne troppen i samsvar med trenerne

                 trener tirsdager og torsdager kl. 19:00-21.00 i Holthallen

                                                  fredager kl. 16:30-18:00 i Holthallen

                                                 søndager kl. 17:00-18:30 i Holthallen

                 Hovedtrener: Kim Fredriksen/Cathrine Knudsen


Salto:       Barn fra Tropp 3 og oppover som går på annen tropp i tillegg. Barn fra 7. trinn kan velge og kun                    være med på Salto, men må da være minst en sesong på Aspirant før de kan komme på                                Konkurransepartiet.

                 trener torsdager kl. 17:45-19:15 i Holthallen

                 Hovedtrener: Kim FredriksenNY TROPPSINNDELING

Postet av KIL Turn den 8. Des 2017

Etter nyttår vil det bli ny troppsinndeling!

Ettersom vi stadig vokser i medlemsantall, har vi fått utfordringer i forhold til antallet barn per tropp i noen årskull. Noen tropper har en del barn på venteliste, og vi ønsker å gi alle som ønsker det muligheten til å være med.

Vi ønsker også å følge Norges idrettsforbunds bestemmelser, i forhold til å gi de barna som ønsker det muligheten til å delta på konkurranse (barn født 2006 eller senere).

Ut fra dette har vi, sammen med hovedtrenerne, valgt å endre i troppsinndelingen fra oppstart i 2018. For noen barn vil dette ikke bety noen endring, mens det for andre vil medføre endringer blant annet i treningsdager.

Den største endringen vil bli for de som i dag går på Minirekrutt. Minirekrutt vil fra nyttår av nullstilles. Det vil si at alle som går på Minirekrutt i dag skal fordeles på nytt. Det som i dag heter Minirekrutt vil få nytt navn, og heter etter nyttår Aspirant og skal være forberedende til Konkurransetroppen. Det medfører at alle barn født før 2006, flyttes til den troppen de hører til aldersmessig, og de andre fordeles av trenerne mellom Aspirant og Bredde.

Inndelingen etter nyttår vil bli som følger:

Toddler: Barn 2-3 år ( født 2014-2015)

Gymlek: Barn 4 år (født 2013)

Tropp 1: Barn 5 år - førskolebarn (født 2012)

Tropp 2: 1. trinn på skolen

Tropp 3: 2. og 3. trinn på skolen

Tropp 4: 4. og 5. trinn på skolen

Bredde: 6. trinn på skolen eller eldre som ikke ønsker å konkurrere, eller ikke er klare for Aspirant ennå

Aspirant: 6. trinn på skolen eller eldre - forberedende til Konkurransepartiet

Konkurransepartiet: 6. trinn på skolen eller eldre som trenerne ser at har de ferdighetene som skal til

Salto: Barn fra Tropp 3 eller senere som går på annen tropp i tillegg


Treningstidene vil i hovedsak bli de samme som tidligere, med noen få endringer. Når det gjelder Breddepartiet jobber vi med å få til to treningsdager i uka for dette partiet også. Vi kommer nærmere tilbake med informasjon om dette.

For noen partier vil det også bli endring i hovedtrener. Dette vil vi også komme med mer opplysninger om når alt er på plass.

Vi ønsker alle ei riktig god jul og så ses vi etter nyttår!

Hilsen styretJuleferie

Postet av KIL Turn den 6. Des 2017

Det nærmer seg juleferie, og siste uke med treninger blir uke 50 (11.12.2017 - 15.12.2017).

Vi i KIL Turn ønsker alle en riktig god juleferie og gleder oss til å se alle igjen i 2018!

KIL Turn har hatt stor vekst i medlemsantall, og vi har flere på venteliste. Ut fra de erfaringene vi har gjort oss dette semesteret har vi valgt å gjøre noen endringer i troppsinndelingen etter nyttår. Vi vil komme nærmere tilbake med informasjon om dette på vår hjemmeside og på Facebook, så følg med for informasjon.
Angående juleavslutning

Postet av KIL Turn den 15. Nov 2017


Vi velger i år å ikke ha juleavslutning i Tråstadhallen som tidligere.

Dette er på grunn av byggingen av skolen der, og usikkerhet om hvordan fremkommeligheten er der i desember, med tanke på alt utstyret vi må ha med oss.

Vi kommer derfor til å ha et nyttårsshow utpå nyåret i stedet!

Nærmere dato og annen informasjon kommer når vi har ting litt mer på plass.Overtrekksdresser

Postet av KIL Turn den 10. Nov 2017

Nå er overtrekksdressene som er bestilt på InterSport klare for å hentes!KM for Hedmark og Oppland 2017

Postet av KIL Turn den 8. Nov 2017

Først og fremst: TUSEN TAKK til alle som stilte opp før, under og etter arrangementet og var med på å gjøre dette til et veldig vellykket KM! Dere er utrolige!!

Vi må også takke våre dyktige turnere som hadde en veldig god dag på jobb og plukket med seg en haug med titler og premier.

Og ikke minst en stor takk til trenerne som har jobbet med utøverne og bidratt til at de har blitt så gode!

Her er en liste over noen av plasseringene:

REKRUTT

Trampett:              2. og 3. plass

JUNIOR

Kvinner trampett  1. og 4. plass

Kvinner tumbling  1. plass

Menn trampett     1. plass

Mix trampett         1. og 2. plass

Mix tumbling        1. plass

SENIOR

Mix trampett         1. plass

Mix tumbling        1. plass

Nå jobbes det videre mot Buskerudtrampetten som er om bare kort tid. Vi ønsker dere lykke til i Drammen!Overtrekksdresser

Postet av KIL Turn den 30. Okt 2017

Det er sikkert mange som venter på overtrekksdresser.

Disse vil bli sendt fra trykking til InterSport i løpet av neste uke.

Alle som har bestilt vil få beskjed på SMS, og jeg vil i tillegg legge ut informasjon her, når de har kommet til butikken for avhenting.Det nærmer seg KM

Postet av KIL Turn den 26. Okt 2017

Vi gleder oss over at det er 13 påmeldte klubber, i tillegg til arrangørklubben. Det er om lag 200 påmeldte turnere. Dette blir moro!

Her er infoskrivet som er sendt ut til alle påmeldte klubber.

Infoskriv KM 2017 Kongsvinger.pdfDet nærmer seg KM

Postet av KIL Turn den 26. Okt 2017

Infoskriv KM 2017 Kongsvinger.pdfVi gleder oss over at det er 13 påmeldte klubber, i tillegg til arrangørklubben, og om lag 200 turnere. Dette blir moro!

Her er infoskrivet som er sendt ut til alle påmeldte klubbene.Møte vedrørende KM

Postet av KIL Turn den 4. Okt 2017

Møtet torsdag 5. oktober er flyttet fra klubbhuset til skøyteklubben til GIV på Rasta.

Møtet starter kl. 18:00, og er åpent for alle som kan tenke seg å være med og bidra med noe før og/eller under KM om en måned.Overtrekksdresser

Postet av KIL Turn den 25. Sep 2017

KIL Turn har klubbavtale med InterSport på Kongssenteret ved kjøp av Umbro overtrekksdresser/defileringsdresser.

Prisene er som følger:

Umbro sublime genser - rød    str. barn       kr. 449,-

                                                  str. voksen   kr. 499,-

Umbro core bukse - svart         str. barn       kr. 349,-

                                                  str. voksen   kr. 399,-

Dersom man ønsker trykk med navn på bukse/genser, er prisene som følger:

Trykk på rygg "Kongsvinger IL Turn - fornavn utøver"   kr. 100,-

Trykk på lår "etternavn utøver"                                       kr.   50,-


Vi har i år gjort avtale om følgende klubbdager hvor vi får 30 % rabatt

Tirsdag 10. oktober

Torsdag 12. oktober

Tirsdag 17. oktober

Onsdag 18. oktober

Utenom avtalte tider, er det  20 % rabatt hvis du sier at du kommer fra KIL Turn.


Husk på at dette kun er et tilbud. Det er ikke forventet at alle må ha slik dress.KIL Turn - våre tropper

Postet av KIL Turn den 9. Sep 2017

KIL Turn følger Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) sine retningslinjer når det kommer til hvordan vi har organisert våre tropper. Retningslinjene sier blant annet: "Dersom det av praktiske årsaker er nødvendig med inndeling i partier og begrensning på antall barn pr parti, må inndeling og eventuelle begrensninger foretas først og fremst med utgangspunkt i barnas alder".

Ut fra disse retningslinjene har vi i KIL Turn valgt å dele inn i følgende tropper:

Toddler:                    Barn fra 2 - 3 år (født i 2014 og 2015)

Gymlek:                     Barn fra 4 år og frem til skolestart. Ettersom det her er så mange barn, er troppen delt                                    i to partier (a og b). Disse er igjen, fortrinnsvis delt etter alder.

Tropp 1:                    Barn som går i 1. og 2. trinn på skolen. Her er det også så mange barn at troppen er                                        delt i to partier (a og b), fortrinnsvis etter alder.

Tropp 2:                    Barn som går i 3. og 4. trinn på skolen.

Tropp 3:                    Barn som går i 5. og 6. trinn på skolen.

Minirekrutt:              Barn fra 7. trinn og oppover. I tillegg er det noen turnere som tas ut fra tropp 1, 2 og                                      3 for å forberede mot konkurransetropp (fortrinnsvis fra tropp 2 og 3 slik at de skal                                        slippe å få så mange år på Minirekrutt uten å komme videre).

Konkurransetropp:  Barn fra 7. trinn og oppover som i hovedsak har hatt minst 1 sesong på Minirekrutt                                        først. Deles inn i Rekrutt og Junior/Senior (etter alder). Dette er en tropp for                                                viderekommende utøvere som deltar i konkurranser.

Breddepartiet:          Barn fra 7. trinn som ikke ønsker å konkurrere.

Salto:                         Barn fra 4. - 6. trinn som allerede er på tropp 2, 3 og Minirekrutt, og barn fra 7. trinn                                      og oppover som ikke nødvendigvis må være med i tropp fra før.                                                                      De som ikke er med i tropp fra før, må ha minst 1 sesong på Minirekrutt før de kan                                        komme på Konkurransepartiet.

                                   Grunnen til at vi har valgt at barn fra 4. til 6. trinn må være med i en tropp i tillegg, er                                    at dette ikke er en turntropp, men et tilleggs tilbud. Det vil si at de som ønsker å være                                    med på Salto, kan trene med sin tropp på tirsdager og trene med Salto på torsdager                                      (gjerne i tillegg til egen tropp hvis de ønsker det).

                                   Det er første sesongen vi prøver ut dette tilbudet, så det kan hende vi velger å gjøre                                      endringer neste sesong hvis vi ser at det er hensiktsmessig. Gi gjerne                                                              tilbakemeldinger (ros og ris) på hvordan dere synes det fungerer slik det er nå.Treningskalender høstsemester 2017

Postet av KIL Turn den 25. Aug 2017GYMSALEN PÅ VENNERSBERG SKOLE

Toddler:        tirsdager kl. 16:00 - 17:00

Gymlek a:      tirsdager kl. 17:00-18:00

Gymlek b:      tirsdager kl. 18:00 - 19:00

Tropp 1a:       onsdager kl. 16:30 - 18:00

Tropp 1b:       onsdager kl. 18:00 - 19:30


HOLTHALLEN

Tropp 2:             tirsdager kl. 16:30 - 18:00

                           torsdager kl. 16:30 - 18:00

Tropp 3:             tirsdager kl. 16:30 - 18:00

                           torsdager kl. 16:30 - 18:00

Minirekrutt:       tirsdager kl. 17:45 - 19:30

                           torsdager kl. 17:45 - 19:15

Rekrutt:              tirsdager kl. 19:15 - 21:00

                           torsdager kl. 19:00 - 21:00

Junior/senior:    tirsdager kl. 19:15 - 21:00

                           torsdager kl. 19:00 - 21:00

Bredde:              tirsdager kl. 17:45 - 19:30Velkommen til ny sesong i KIL Turn!

Postet av KIL Turn den 16. Aug 2017

VELKOMMEN TIL NY SESONG I KIL TURN!
Kil Turn er en gruppe under Kongsvinger Idrettslag. Vi har ca 230 turnere fra 
2 år og oppover. Vi er en klubb for mennesker som ønsker fysisk mestring og 
utvikling. Alle skal være velkomne uavhengig av alder, kjønn, idrettslig eller sosial bakgrunn. 

Se vår hjemmeside: www.kilturn.no for informasjon om treningstider, styremedlemmer, trenere, kontingent, treningsavgift og annen nyttig informasjon. Vi har også egne grupper på Facebook for KIL Turn og for hver tropp, der det legges ut informasjon. Vi oppfordrer alle foreldre til å melde seg inn i gruppene

Som utøvende medlem i Kongsvinger IL Turn forplikter du deg til å betale:
- Medlemskontingent 
- Treningsavgift for partiet/partiene du er påmeldt
- Administrasjonsgebyr på faktura (for tiden kr 20)
Vi forventer også at alle foreldre stiller til foreldremøtet som avholdes på høsten ved oppstart av ny sesong, samt at man deltar ved dugnader og når det er behov for andre oppgaver som foreldrekontaktene fordeler mellom foreldrene

KONTINGENT/TRENINGSAVGIFT:
Årlig medlemskontingent er 100 kr og treningsavgiften for partiet vil variere noe alt etter hvor mange dager i uken du har trening. Prisene finner du på vår hjemmeside under fanen «bli medlem» Vi oppfordrer sterkt minst en foresatt til å stå som medlem i klubben. Man får da stemmerett og valgbarhet på årsmøtet. I tillegg er man da forsikret om man er med å hjelper til på noen treninger.
Medlemskontingent må være betalt for at utøver skal være forsikret under trening i hallen. Derfor forpliktes det å betale medlemsavgift selv om barnet kun deltar på noen få treninger.
Giro sendes automatisk til registrert e-post adresse. Det er derfor viktig at det blir skrevet riktig e-post adresse ved påmelding.

OPPSIGELSE AV PLASS:
Du kan når som helst si opp plassen. Avmelding skal gjøres til medlemsansvarlig på e-post kilturn@gmail.com De tre første treninger etter første gangs påmelding er prøvetimer. Fra og med fjerde trening må du betale ut det turnsemesteret du har begynt på.
Ved skade med sykemelding: Deltatt på fire treninger – halvparten av semesteret, refusjon på kr. 300,- for treninger en gang pr. uke. Refusjon kr 600,- for øvrige partier. Gi beskjed vedr. dette til vår medlemsansvarlig med å sende en e-post til kilturn@gmail.com.

FORELDREKONTAKTER:
Hver tropp skal ha en foreldrekontakt. Oppgaver til foreldrekontakt er i hovedsak å ta ansvar ved tilstelninger som f.eks. sommer – og juleavslutning. Da med å fordele oppgaver som baking, salg, innkjøp, etc. blant de andre foreldrene. Samt delta med organiseringen av andre dugnader. Foreldrekontakten velges ved foreldremøtet på høsten.

FRIVILLIG ARBEID: 
Vi er en klubb i sterk vekst og mye av arbeidet som blir lagt ned i klubben blir gjort av foreldre som arbeider frivillig for klubben. Dette gjelder både foreldrekontakter, hjelpere og sjauere ved tilstelninger samt medlemmene i styret. Vi har alltid behov for mer hjelp i klubben så hvis du ønsker å delta ber vi deg sende oss en epost og beskrive hva du ønsker å delta med. Send denne til kilturn@gmail.com 

ØVRIG:
Det er ikke tillatt å kjøre ned til inngangen. Slipp barna av på hovedparkeringen eller parker og følg barna inn. Det er skummelt for de små (og foreldrene) med biler som kjører i gangsonen. 
Er det noe du lurer på, ønsker å kommentere etc, ta det med trener umiddelbart etter trening, eller send en e-post til kilturn@gmail.com.

Hovedsponsor: Odal Sparebank!
                                                                        Vel møtt til ny sesong!

Med vennlig hilsen
Styret, Kil TurnResultater fra trivselsundersøkelsen

Postet av KIL Turn den 13. Jun 2017

Styret har nå gått gjennom skjemaene fra trivselsundersøkelsen, og vi er godt fornøyd med at så mange tok seg tid til å gi tilbakemeldinger.

Det er totalt 60 utøvere fra Tropp 1 og opp til Konkurransepartiet som har besvart undersøkelsen.

Det er veldig godt å se at alle som besvarte undersøkelsen trives i KIL Turn, og det store flertallet synes at det er godt miljø på sin tropp.

De aller fleste krysser av for at de får hyggelige tilbakemeldinger på trening, og de fleste av de som oppgir at de blir lei seg på trening, sier at grunnen til det er at de ikke får til det de trener på.

Det er veldig få som føler seg urettferdig behandlet, eller som ikke har noen å sitte sammen med i fruktpausene.

De som har sagt fra om ting de ikke synes er greit, føler at det har hjulpet.

Vi ser at vi har noen utfordringer i forhold til hvordan vi snakker til, og oppfører oss mot hverandre.

Dette vil vi ta tak i, og trenerne skal bli mer oppmerksomme på dette framover.

Tusen takk til alle som deltok i undersøkelsen.Kretsmesterskap (KM) i troppsgmnastikk

Postet av KIL Turn den 3. Jun 2017

Helgen 4. - 5. november skal vi i KIL Turn arrangere KM her på Kongsvinger.

Her ønsker vi at hele klubben skal være involvert.

Vi vet at vi vil trenge mange hender, så allerede nå er det fint om alle som kan tenke seg å være med og bidra på ett eller annet område gir beskjed til styret (epost: kilturn@gmail.com).

Vi kommer med mer opplysninger når vi har flere detaljer.

Hilsen styretTrivselsundersøkelse

Postet av KIL Turn den 2. Jun 2017

KIL Turn er en klubb i vekst, og vi ønsker å sette fokus på trivselen og det sosiale miljøet i klubben.

Neste uke, fra 6. juni, vil derfor alle utøvere som er på trening få utdelt en trivselsundersøkelse som vi håper så mange som mulig vil ta seg tid til å besvare.

Undersøkelsen er anonym, og vi setter en plombert boks i Holthallen hvor utfylte skjemaer kan leveres.

Siste frist for å levere er fredag 9. juni.

Det er fint om de voksne kan snakke med barna om dette hjemme.


Dersom noen som ikke er på trening neste uke, ønsker å være med på undersøkelsen. Kan skjemaet lastes ned her:

HVORDAN HAR VI DET I KIL TURN.docx


Vi håper vi ser mange av dere på sommeravslutningen, og ønsker alle en riktig god sommer!


Styret
Sommeravslutning

Postet av KIL Turn den 31. Mai 2017Barnekretstunstevne (BKTS) 2017 på Elverum

Postet av KIL Turn den 20. Mai 2017

OBS! Klokkeslettet for retur med bussen er feil i informasjonen. Det riktige er at bussen reiser fra Elverum ca. klokka 15:00, og vil da være ved Holthallen rundt 16:30.


Vi gleder oss veldig til denne helgen, og er veldig glade for at så mange har meldt seg på!


Praktisk informasjon

BKTS - programInvitasjon til ​klubbkveld i KIL Turn

Postet av KIL Turn den 6. Mar 2017

KLUBBKVELD I KIL TURN

Tirsdag 21. mars bytter vi ut trening med klubbutvikling for utøvere m/foreldre, trenere og styret. Vi starter med mat kl. 17.00, så ingen trenger å tenke på middag denne dagen. Vi mener at utøvere over 10-11 år vil ha godt utbytte av å være med. For de helt unge kan det nok bli en litt lang kveld.

KIL turn har de siste årene vokst både i medlemsmasse og aktiviteter. Målet med denne kvelden er å finne ut hva våre medlemmer vil, og hvordan det er å være både utøver og forelder i klubben vår. Dessuten skal vi løfte blikket og se framover, hva skal vi ha fokus på og hvordan skal vi oppnå de målene vi setter oss?

Den som skal drive oss framover i denne prosesskvelden er Kate Sønstebø. Hun tok klubbveilederutdanning i 2015/2016, og har gjennomført tilsvarende klubbkvelder i seks klubber det siste halve året. Hun lover oss at det blir en morsom, kreativ og inspirerende kveld, så dette blir spennende!

Dato: 21. mars 2017

Kl.: 17.00-21.00

Sted: GIV, Oterveien 26, Rasta (ved SSB)

Pga. matbestillingen må vi vite hvor mange som kommer, så send en sms eller e-post til kilturn@gmail.com / tlf: 91338160 innen 19.mars. Vi ønsker at ALLE utøverne møter med minst 1 forelder/foresatt.
Innkalling til årsmøte i Kongsvinger IL turn

Postet av KIL Turn den 27. Feb 2017

Til medlemmene i Kongsvinger IL turn


Styret innkaller herved til årsmøte i Kongsvinger IL turn.

Årsmøtet avholdes den 27.03.17 kl 19.00 på GIV, Otervegen 26, Rasta, Kongsvinger (benytt hovedinngangen vis a vis SSB).

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.03.17 til epost: kilturn@gmail.com eller til adresse: Postboks 72, 2201 Kongsvinger

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside www.kilturn.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret