VARSLING I IDRETTEN

Postet av Heidi Stenmyren den 1. Mar 2023

I KIL Turn skal alle være trygge!

Hvis du har opplevd noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler eller retningslinjer ønsker vi at du sier fra.

Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss, og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd, eller vært vitne til, uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel.


I KIL Turn tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor. Vi har derfor tatt i bruk Norges Idrettsforbund (NIF) sin portal for varsling: MittVarsel.

MittVarsel er et verktøy som er spesielt tilpasset idrettens behov i håndtering av varslingssaker, og sikrer en trygg oppbevaring av sensitive personopplysninger.

Du kan lese mer om varsling på NIF sine sider: https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/ 


På hjemmesiden vår www.kilturn.no, har vi nå opprettet en egen side for #Varsling i idretten. Her finner du informasjon om hva du kan varsle om, hva som skjer når du varsler, hva du bør tenke på når du varsler, hvordan du hjelper noen som skal varsle, hvordan du hjelper noen som har varslet, eller blitt varslet om, og mye mer.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.