Budsjett 2016

Budsjett KIL Turn 2016
Budsjett2016 Regnskap2015 Budsjett2015 Regnskap2014
Inntekter
Medlemskontingent, treningsavgift 300 000 311 330 250 000 242 810
OK Bingo og utstyrsmidler NIF 15 000 6 100 5 000
LAM 40 000 41 912 25 000 34 048
Sponsormidler, andre tilskudd 55 000 7 900 40 000 39 589
Konkurranser, egenbetaling 40 000 86 785
Loddsalg, kioskinntekter 40 000 40 369 25 000 37 601
Dugnader 40 000 56 100 40 000
Momskomp, renter 25 000 25 331 10 000 32 325
Andre inntekter 15 000 12 946 5 000 6 460
Totalt 570 000 588 773 400 000 392 833
Kostnader
Trenergodtgjøring 200 000 180 912 180 000 176 543
Kontingenter 60 000 35 005 50 000 19 760
Konkurranser 120 000 155 932 55 000 59 929
Kurs/trenerlisenser 50 000 26 085 25 000 10 898
Forsikring 8 000 7 396 25 000 31 047
Utstyrsinnkjøp 100 000 51 980 40 000 40 905
Diverse kostnader 25 000 102 612 20 000 59 616
Totalt 563 000 559 922 395 000 398 698
Resultat 7 000 28 851 5 000 -5 865