KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant: Kim Fredriksen

Ungdomsrepresentant: Åsa Andersen – ikke til stede

 

Tid:                        06.09.2023 kl. 20:30       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste møte: dato ikke satt 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Overtrekksdresser til konkurransetrenerne:

 • Klubben har tidligere betalt overtrekksdresser til de som er trenere for konkurranseutøverne. Nå bytter vi leverandør og dress.
 • Vi vedtar å fortsette og dekke overtrekk til konkurransetrenerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Kostnader i forbindelse med landslagssamlinger / landslagsdeltakelse:

 • Vi har nå flere utøvere som har filmet, og skal filme, med tanke på landslag. Landslagssamlinger og eventuell landslagsdeltakelse koster en del penger. Hvem skal holde kostnaden.
 • Vi blir enige om at vi dekker kostnaden for Lars Kristian og Kim for den samlingen de var på i høst. Lars Kristian kan søke kretsen om å få dekket deler av beløpet.
 • For juniorene, som dette ikke er aktuelt for før etter nyttår, blir vi enige om å ta spørsmålet opp igjen når vi legger budsjettet for 2024. Men at vi tenker oss en tredeling av kostnadene. 1/3 dekkes av utøveren selv, 1/3 dekkes av klubben og 1/3 kan søkes om dekket av kretsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Utøvere fra Victory Dance som deltar på våre treninger:

 • Vi har fått forespørsel fra Victory Dance, om noen av deres utøvere kan delta på våre fredagstreninger for å finpusse turnelementer. Vi er positive til et godt samarbeid.
 • Vi vedtar at de utøverne det gjelder må melde seg inn i klubben og betale medlemskontingent. De må også betale kr. 100,- per gang som «drop-in». Tage legger opp betalingen i Vipps.

 

 

 Tage

 

4.

Samarbeidsavtalen med Nye Sporten A/S:

 • Vi sier opp samarbeidsavtalen med Nye Sporten A/S, og inngår ny avtale med Chopar.
 • Heidi sender e-post til Nye Sporten A/S med oppsigelse av avtalen.

 

Heidi

 

 

5.

Nettbutikk på hjemmesiden:

 • Chopar har en løsning hvor vi kan legge lenke til deres hjemmeside, som en slags nettbutikk, på hjemmesiden vår. Vi avtaler med Chopar om utvalget og designet. 
 • Bestilling og betaling gjøres av hver enkelt, helt utenom vårt regnskap og organisering.
 • Åsa, som ungdomsrepresentant, får i oppgave å undersøke med utøverne hvilke farger på klærne de ønsker å få mulighet til å bestille.

 

 

 

Kim / Heidi

 Åsa

 

6.

Postadresse:

 • Vi har tidligere hatt postboks på Coop Extra Festningen. Denne har nå blitt fjernet.

Vi ser at behovet for postboks er veldig lite.

 • Vi vedtar at vi oppretter en «digipost-kasse», slik at vi også kan ta imot sikker e-post fra eksempelvis kontingentkassa.

 

 

 

 

 Tage

 

7.

FYGI-kioskløsning:

 • Cato har deltatt på webinar om FYGI-kioskløsning. Dette virker som en veldig bra løsning, men det ser ut til at de kun tillater betaling via Vipps. Vår erfaring er at størstedelen av våre kunder betaler med kort.
 • Vi fortsetter derfor med IZettle, som tidligere, inntil videre

 

 

 

 

 

 

8.

Sparebankstiftelsen Hedmark:

 • Heidi har søkt om kr. 250 000,- i midler til utstyr. Blant annet airtrack, landingsfelt, skumklosser og småutstyr.

 

 

 

9.

Hotellovernatting på trenerkurs:

 • Vi satte av midler i budsjettet i år til kursing av trenere. Senere vedtok kretsen å dekke alle kurs. Vi har derfor ikke hatt noen kostnader på kurs i år, og har derfor midler til å tilby overnatting på hotell til de trenerne som deltar på kurs i år. Vi dekker kun for trenerne, ikke eventuelle ledsagere.

 

 

 

10.

Juleavslutning:

 • Gry sjekker med Svein Olav, og eventuelt håndballen, om Tråstadhallen er ledig 9. eller 10. desember.

 

 

Gry

 

11.

Eventuelt:

 • Trener 2 kurs

Trener 2 kurset er fordypning i breddeaktiviteten, samt å «tilpasse trening til utøvere med ulike forutsetninger og behov».

Vi vil derfor oppfordre de som har godkjent Trener1, om å melde seg på Trener 2 kurs, slik at vi på sikt kan gi et tilbud til barn med funksjonshemminger.  

 • Spons

Gry kontakter foreldre på Konkurransepartiet for å få til en sponsorgruppe. Denne gruppen kan lage forskjellige sponsorpakker.

Fram til vi har dette på plass, er det mulig å inngå avtaler om reklameplass på hjemmesiden, at vi reklamerer i Spond og at man kan være sponsor til eksempelvis juleavslutningen.

 • Søke midler

Sparebankstiftelsen Hedmark har en mulighet til å søke om økonomisk støtte til «Hele laget». Her kan man søke støtte til aktiviteter og prosjekter for å gi «barn og unge mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi, samt prosjekter som bidrar til inkludering i lokalsamfunnet».

 

 

 

 

 

 

 

 Gry

 

 

 

Kongsvinger, 7. september 2023

Heidi Stenmyren