Dokumentet legges frem i møtet, eller så fort det er tilgjengelig