KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant vara: Marilinn Prøven – ikke tilstede

 

Tid:                        15.12.2021 kl. 20:00       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste møte: styremøte 07.01.2022 kl. 19:00 

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Neste sesong:

 • Nye koronarestriksjoner satte kjepper i hjulene for planlagt oppstart. Vi endrer litt på opprinnelig plan.
 • Konkurranseutøverne (Aspirant og Konkurransepartiet) starter opp som planlagt 4. januar. Vi deler troppen og hallen i to under trening, slik at hver gruppe ikke overstiger 20 utøvere.
 • Resten av troppene starter opp fra og med 17. januar. Vi planlegger ut fra at restriksjonene ikke forlenges. 
 • Ettersom sesongen starter fra 17. januar, vil ikke trenerne ha krav på lønn før denne datoen. Unntaket er trenerne for konkurranseutøverne.
 • Utøvere som går på både Salto og Frittstående, må velge en av delene. Det er ønskelig at alle går på tropp minst en gang per uke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Oppvisning (juleavslutning):

 • De nye smitterestriksjonene varer per nå til og med 12. januar, og vi har satt dato for oppvisningen 15. januar.
 • Vi ser at det ikke er gjennomførbart med oppvisning 15. januar, og oppstart av ny sesong 17. januar.
 • Gry tar kontakt med håndballen, og sjekker om det fortsatt står noen ledige datoer i februar.

 

 

 

 Gry

 

 

 

 

 

 

3.

Årsmøte:

 • Vi setter årsmøtedatoen til 23. februar 2022

 

 

 

4.

 

Trenerlønn:

 • Det har kommet reaksjoner på at ikke de under 16 år har fått økt lønn. De føler at jobben deres ikke blir verdsatt, i forhold til de over 16 år.

I behandlingen av trenerlønn, har styret lagt vekt på lønnsøkning i forhold til alder, slik det er i andre bedrifter. Bakgrunnen for å endre lønnen var å være konkurransedyktig på lønn i forhold til de yrkene hvor ungdommer oftest får jobb, eksempelvis butikk (handelsnæringen). Ettersom ungdom under 16 år sjelden får jobb i tariffbedrifter, var ikke de tenkt lønnsøkning i denne omgang.

 • Vi tar reaksjonene til etterretning, og gjør noen endringer i lønnen til de under 16 år. I tillegg hadde hovedtrenerlønn til de under 16 år falt ut tidligere.

Vi vedtar følgende lønn:

Kr. 65,-    medtrener uten kurs, uansett alder

Kr. 95,-    medtrener med kurs fra det året man fyller 13

Kr. 120,-  medtrener med kurs fra det året man fyller 16

Kr. 135,-  hovedtrener opp til det året man fyller 16 år

Kr. 140,-  hovedtrener fra det året man fyller 16

Kr. 125,-  medtrener med kurs fra det året man fyller 17

Kr. 145,-  hovedtrener fra det året man fyller 17

Kr. 135,-  medtrener med kurs fra og med fylte 18 år

Kr. 165,-  hovedtrener fra og med fylte 18 år. 

 • Trenerreprensentanten og hovedansvarlig for alle konkurranser får kr. 165,- for alle arbeidstimer i hallen. I tillegg får de et årlig honorar på kr. 20000,-. De kan selv velge om og hvordan de ønsker å dele opp utbetalingen av honoraret. Inkludert i honoraret er alle konkurranser. Det vil si at de ikke får kr. 800,- ekstra for hver konkurranse de deltar på. 

De vil imidlertid få kr. 800,- for interne samlinger, deltakelse på BKTS, sommer- og juleavslutninger.

 • Lønnsendringen trer i kraft fra og med 01.01.2022. 
 • Heidi lager forslag til vedlegg til arbeidsavtalen som oppgir de nye lønnssatsene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi

 

 

 

5.

Årshjul konkurranseutøvere:

 • Kim har sendt inn forslag til årshjul for konkurranseutøverne. Styret er positive, og synes det er et veldig godt og gjennomtenkt forslag.
 • Styret ser at forslaget vil medføre økte kostnader, i og med at forslaget inkluderer deltakelse i Teamgym, og det er ønske om å sende flere tropper til NM kvalik/NM. 
 • Når det gjelder ønsket om å sende flere tropper til NM kvalik/NM, vil det ikke generere veldig økte kostnader i 2022, ettersom begge konkurransene er på Østlandet, i kjøreavstand, men det vil skape en forventning til senere konkurranser, som også vil ligge lengre unna.
 • Styret ønsker å ha en ansvarlig økonomi framover, og ser derfor på flere muligheter i forhold til dekning av økte kostnader:
 • Økt foreldrebetaling
 • Økt dugnadsinnsats fra foreldrene på Konkurransepartiet
 • En blanding av økt foreldrebetaling og økt dugnadsinnsats

      Styret ønsker å løfte disse forslagene til årsmøtet.

 • Ettersom NM kvalik/NM i 2022 kommer før årsmøtet, vedtar vi at det er greit å sende flere tropper i 2022. Dette forutsetter at foreldrene sørger for transport til og fra konkurransene.

 

 

 

 

6.

Eventuelt:

 • Det har kommet spørsmål om at en utøver fra Gran, som ønsker å konkurrere i Teamgym, kan trene og konkurrere med oss. Styret sier at det er greit, men at klubben da må være forberedt på at han kan utkonkurrere våre egne utøvere når det gjelder uttak av lag.
 • Styret er helt klare på at utøvere ikke skal ha mobiltelefon i hallen. Dersom noen skal filme sine egne øvelser, skal det gjøres av en trener. Det skal ikke legges ut/publiseres bilder og film av utøvere som ikke har gitt samtykke. For utøvere under 15 år, må både utøver og foresatt gi samtykke. Publisering uten samtykke er straffbart etter loven.

Det er trenerne sitt ansvar å følge opp dette.

 • Musikk i hallen skal KUN spilles av fra nettbrettet. Vi har vedtatt at Marilinn får dekket kostnader til Spotify. Trenerne må lage en løsning for lading av nettbrettet, eller trene uten musikk.

 

 

 

 

Kongsvinger, 15.11.2021

Heidi Stenmyren