KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant: Kim Fredriksen

Ungdomsrepresentant: Åsa Andersen

 

Tid:                        18.10.2023 kl. 20:30       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste møte: dato ikke satt 

 

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Økonomi:

 • Klubben har rett i overkant av 1 mill. på konto. Per i dag har vi et underskudd i regnskapet på ca. kr. 114 000,-. 
 • Vi har utestående ca. kr. 190 000,- i medlemskontingent og treningsavgift for høsten 2023, som ikke har forfalt ennå.
 • Det er så langt 15 stykker som har søkt støtte fra kontingentkassa i kommunen denne sesongen. 
 • Vi har fått gavemidler på kr. 50 000,- til ny airtrack fra Entelios gjennom konkurranse på radio P4.
 • Vi har søkt om kr. 250 000,- til utstyr fra Sparebankstiftelsen. Svar derfra kommer i løpet av november.
 • Vi har ikke hørt noe om ekstramidlene Idrettsrådet fikk til fordeling for å inkludere barn og ungdom i lavinntektsfamilier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Kostnader i forbindelse med konkurranser:

 • Med deltakelse i TeamGym, deltar vi på flere konkurranser i løpet av året, noe som medfører høyere kostnader for foreldrene til konkurranseutøverne.

I 2023 blir gjennomsnittlig konkurransekostnad for konkurranseutøverne mellom kr. 10 000,- - 15 000,-, litt ettersom hvor mange konkurranser man deltar på.

 • Gjennom NIF sin langtidsplan «Idretten vil» og NGTF sin strategiske plan, «NGTF vil!», er vi forpliktet til å bidra til at vi ikke ekskluderer noen, og til å holde kostnadene ned, og «jobbe for å redusere økonomiske barrierer for deltakelse i våre aktiviteter»
 • Vi ser at det kan være vanskelig for foreldrene å ta kontakt og fortelle at de synes det koster for mye. Vi ønsker derfor å lage en anonym undersøkelse om hva foreldrene tenker om kostnadene. Tage lager denne og legger ut i Spond.

 

 

 

 

 

 

 

 Tage

 

 

 

 

 

3.

Eurogym / Ollerup:

 • Eurogym 2024 er 13. – 18. juli i Bodø.
 • Vi ønsker å promotere Eurogym i Norge, ettersom dette er en «once in a lifetime» opplevelse for utøverne. Det er en kjempestor turnfest med om lag 5000 ungdommer fra hele verden som deltar.
 • Det er opprettet ei gruppe som har laget et «Innlands-lag» med utøvere fra flere klubber i Innlandet. Hvis vi velger å bli med på dette, vil kretsen kunne dekke noe av kostnadene. I tillegg kan vi søke Odal Sparebank om sponsormidler til dette. Gry vil kontakte noen av foreldrene på Konkurranspartiet, og høre om de vil jobbe med å få inn sponsormidler til dette også.
 • Hvis vi deltar i Innlands-laget, kan vi allikevel ha oppvisning som egen klubb.
 • Gry kontakter Irina fra Eurogym, og spør om hun kan ha et kort informasjonsmøte på teams for foresatte og utøvere fra 13 år og oppover, tirsdag 24. oktober kl. 19:15. Kim sjekker om vi kan låne skøytehuset, slik at vi har en litt større skjerm.
 • Etter dette kjører vi en intern påmelding. Det blir veldig kort frist, for påmeldingsfristen er allerede 1. november.
 • Vi er enige om at hvis vi skal delta, må vi reise med ei større gruppe (mer enn 10 utøvere).
 • Hvis det ikke er tilstrekkelig interesse for Eurogym, vil vi gå videre med påmelding til Ollerup på samme vis som i fjor. Vi ser ikke at det er aktuelt å reise som klubb til begge stedene.

 

 

 

  Gry

 

 

 

 Gry / Kim

 Heidi

 

 

4.

Juleavslutning:

 • Tråstadhallen var ikke ledig den helgen vi ønsket, men den er ledig helgen etter (16. – 17. desember). Vi hadde derfor en undersøkelse i Spond, om når det passet for utøvere/foresatte.

Det er 131 stykker som har oppgitt at det passer 17. desember.

 • En del trenere har ikke svart (passer ikke?)
 • Det vil si at vi har 6 tropper hvor hovedtrener ikke har svart, og 2 tropper hvor ingen trenere har svart (de andre 4 troppene er det medtrenere som har svart).
 • Gry kontakter Svein Olav og reserverer hallen.

 

 

 

 

 

 Gry

 

 

5.

Kursønsker våren 2024:

 • Vi har meldt inn at vi ønsker å være kursarrangør for sikringskurs tumbling og sikringskurs trampett. Vi har 16 trenere som kan være aktuelle for disse kursene etter nyttår (må fylle 16 år i løpet av året for å kunne delta).
 • Gry så ikke vår klubb på lista over de som hadde meldt inn kursønsker. Hun sjekker om vi har falt ut.
 • Når det gjelder Trener1 og Trener2 kurs, så ser vi at dette er veldig omfattende og tidkrevende for våre trenere, som går på skole, jobber som trener og er utøvere med mange treninger i uka. 

 

 

 

 Gry

 

6.

Forprosjekt hall:

 • Gry har deltatt på et webinar om å søke midler til anlegg. Der kom det frem gode muligheter til å søke midler til forprosjekt til hall. 
 • Vi har et godt utgangspunkt i den søknaden vi sendte til kommunen for noen år siden, og kan jobbe videre ut fra den.
 • Gry har vært i kontakt med Nilsen i forbundet, som er ansvarlig for nye anlegg. Han forespeiler en vesentlig økning i medlemsmassen hvis vi får til nytt anlegg/hall, basert på hans erfaringer.  

 

 

 

 Gry

 

 

7.

Trener:

 • Det har kommet en ukrainsk turntrener til Kongsvinger. Han har en master i idrett, og mulig erfaring innen RG.
 • Gry tar kontakt med han, og inviterer han til å overvære trening hos oss, og til et møte for å snakke om mulig trenerjobb hos oss.

 

 

 Gry

 

 

 

8.

Postkasse:

 • Vi har nå fått opprettet digipost-kasse. Heidi har lagt inn den nye adressen på aktuelle steder, men ikke fått registrert den i Brønnøysundregistrene. Gry ser på dette.

 

 

 Gry

 

 

 

Kongsvinger, 19. oktober 2023

Heidi Stenm