KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant: Marilinn Prøven – ikke tilstede

 

Tid:                        11.05.2022 kl. 20:30       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste møte: dato ikke satt 

 

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

BKTS:

 • Det er påmeldt 53 utøvere fra alle tropper fra Tropp 1 til Konkurransepartiet. Det er også påmeldt 8 trenere + Heidi. 
 • Vi bestiller buss til og fra Nes. Heidi sjekker størrelse på buss og priser.
 • KIL Turn betaler deltakeravgift (kr. 400,-) og godtgjørelse for stevne (kr. 800,- for to dager). Dersom noen av trenerne må kjøre fordi det ikke blir plass til alle på bussen, vil vi betale kjøregodtgjørelse til disse.
 • Gry henter fana vår på Gjemselund et par dager før avreise.
 • I budsjettet for 2022 ble det ved en feil, ikke budsjettert for BKTS. Konkurranseutgiftene i budsjettet er kun for konkurranser hvor konkurranseutøverne deltar. Vi vil derfor få ytterligere negativt resultat i 2022. 

 

 

 

Heidi

 

Gry

 

 

 

 

 9. juni

2.

 

Trener t-skjorter:

 • Vi har fått tilbakemelding fra trenerne om at trener t-skjortene ikke puster, og derfor ikke er behagelige å bruke på jobb. Det har også vært noen problemer med levering av enkelte størrelser, og noen utfordringer med feiltrykk på t-skjortene.
 • Vi har også fått tilbakemelding fra Nye Sporten at det er vanskelig og dyrt for dem når de ikke får en samlet bestilling, men at det kommer små bestillinger gjennom hele året. De må betale kr. 270,- i frakt for hver gang de sender til trykking, uansett hvor mange plagg som sendes.
 • Nye Sporten foreslår som en løsning, at KIL Turn kjøper opp en del trener t-skjorter, og at trenerne låner/får de av klubben. Vi ser ikke at en slik løsning er heldig, siden vi da må sitte med veldig mange t-skjorter i forskjellige størrelser. Trenerne får da heller ikke navn på t-skjorten, noe vi mener er praktisk i forhold til at utøverne lettere vet hvem som er sin trener.
 • Avtalen vi har med Nye Sporten gjelder for perioden 01.10.2020-30.09.2023. Vi ønsker imidlertid å innhente priser på andre merker, og fra andre leverandører.

 

 

 

 

 

 

 

 Heidi

 

 

 

 

 

 

3.

Obligatorisk tjenestepensjon:

 • Fra 01.01.2022 trådte det i kraft nye regler for obligatorisk tjenestepensjon, som gir rett til pensjon fra første krone.
 • Aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 13 år.
 • De nye reglene har noen unntak som gjør at de fleste idrettslag ikke trenger å endre praksis. For å ha plikt til å opprette tjenestepensjon må man enten:
 • Ha minst en ansatt i minimum 75 % stilling, eller
 • Ha personer i organisasjonen som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.
 • KIL Turn har per i dag ingen ansatte som gjør at vi har plikt til å opprette obligatorisk tjenestepensjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Rekruttering av gutter:

 • Vi ønsker å ha en balanse av gutter og jenter på alle tropper. Dessverre ser vi at en del gutter faller fra etter at de starter på skolen.
   Så langt i 2022, er det over 40 gutter som har sluttet.
   Vi ønsker å se mer på hva vi kan gjøre for å beholde guttene i klubben, og rekruttere inn nye.
 • Rekruttering av gutter er også et tema på kretsnivå. Det er muligheter for å søke fylkeskommunale midler til rene guttesamlinger. Dette er noe vi ønsker å se nærmere på.
 • Vi har også sett at våre Salto-treninger og Victory Dance sine Tricking/Parkour-treninger går på nesten samme tidspunkt. Vi ønsker å ha et møte med Ida, for å se på mulighetene for et samarbeid, siden disse treningene retter seg mot de samme gruppene.

 

 

 

5.

Barnas verdensdager 10. september:

 • Vi har fått forespørsel fra Karen Gjermundrød i Kongsvinger Bibliotek om vi kunne tenke oss å ha en type stand/workshop for barn i forbindelse med Barnas verdensdag.
 • Vi ser at dette er en fin måte for å rekruttere og vise fram klubben vår.
 • Heidi sender ut interessemelding til alle trenerne, om noen av de ønsker å ta tak i dette og ha ansvaret for det.

 

 

 

 

 Heidi

 

6.

Sommerskole:

 • Vi ønsker å se på mulighetene for å arrangere sommerskole. Vi har ikke hørt noe fra kommunen, og vet derfor ikke hvilke planer som foreligger.
 • Gry kontakter Stine Raaden og spør.
 • Vi kan eventuelt vurdere og arrangere sommerskole selv.

 

 

 

 

 Gry

 

 

 

 

7.

Trekk til Dorado og lim til groptjukkas:

 • Trekket til Dorado-trampetten har gått i stykker, og groptjukkasen deler seg. Det er derfor behov for reparasjoner.
 • Kim har innhentet priser på trekk og lim, og fått et tilbud som vil utgjøre ca. kr. 6000,-.
 • Vi er avhengig av sikkert og trygt utstyr, så Kim kan bestille det som er nødvendig.

 

 

 

 Kim

 

 

 

8.

Eventuelt:

 • Teams

Vi har nå prøvd litt å bruke Teams som kommunikasjonskanal i styret. Cato opprettet en bruker på sin e-post. Vi synes dette fungerer godt, og ble enige om at vi oppretter en teams-konto med kilturn@gmail.com som bruker. Da vil det ikke ha noen betydning når styret endrer medlemmer.

 

 • Gaven til tumblingbane

Vi kan ikke se at gaven på kr. 80000,- som vi fikk fra Sparebankstiftelsen har kommet inn på konto. Gry undersøker med Sparebanken.

 

 • Foreldremøte

Vi ønsker å kalle inn til foreldremøte før vi avslutter sesongen. Det har blant annet kommet innspill fra foreldrene om at de ønsker en dialog i forhold til rengjøring av hallen.
 Kim sjekker med skøyteklubben når klubbhuset er ledig, slik at vi kan ha møtet der. Heidi sender ut innkalling i Spond.

 

 

 

 

 Heidi

 

 

 

 Gry

 

 

 

 Kim / Heidi

 

 

 

Kongsvinger, 12.05.2022

Heidi Stenmyren