FORELDREKONTAKTER:


Litt etter oppstart av nytt semester avholder hver tropp eget foreldremøte. 

KIL Turn forventer at alle foresatte stiller på møte for felles informasjon, og at de stiller seg disponible som foreldrekontakt.


På foreldremøtet velges det minst en foreldrekontakt per tropp.


Oppgaven til foreldrekontaktene er i hovedsak å være bindeledd mellom KIL Turn og foreldregruppen.

Foreldrekontaktene på Konkurransepartiet har flere oppgaver. Disse blir det opplyst spesielt om på foreldremøtet for troppen.