Samarbeidsmøte mellom KIL Turn (KT) og Crystal Cheerleading (CC)

 

Tilstede KIL Turn:            

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær/medlemsansvarlig: Heidi Stenmyren

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

 

Tilstede Crystal Cheerleading:

Hanne Hyttebakken

Monica Berntsen

 

Tid:                        29.01.2020 kl. 18:00.      

Sted:                     GIV, Rasta

 

Referat distribueres pr. e-post til styremedlemmer i KIL Turn og Crystal Cheerleading.

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Fortsatt samarbeid:

 

 • Begge parter er glade for samarbeidet, og ønsker å fortsette.
 • Begge parter har stor nytte av samme utstyret.

 

 

 

 

2.

 

Felles torsdagstreninger:

 

 • Vi ønsker å fortsette med felles torsdagstreninger.
 • Fellestreningene krever en del tilrettelegging da utøverne er på veldig forskjellig nivå.
 • På grunn av gjennomføringen av treningene, kostnadsfordeling og utøvernes forsikringer, er det ønskelig at CC stiller med en trener på torsdagstreningene.
 • Vi foreslår at en trener fra hver klubb setter seg ned sammen og legger opp en plan for treningene.
 • Vi foreslår at hver klubb lønner sine egne trenere.
 • CC sine trenere kan bidra med blant annet mobilitetstrening og styrke.
 • Det er ønskelig at CC sine utøvere følger KT sine regler og forventninger på torsdagstreningene. Heidi sender CC e-post med informasjonsbrevet KT sender ut til alle ved oppstart av ny sesong, eller ved nye innmeldinger. De fleste reglene ser vi at allerede er felles for begge klubbene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilinn/Hanne

 

 

 

 

 

Heidi/Hanne

 

 

 

3.

Betaling for utøvere som konkurrerer for begge klubber:

 

 • Per i dag er det kun 2 utøvere som konkurrerer for begge klubber. Forslaget må derfor revideres dersom dette antallet øker.
 • Disse utøverne må være medlem i begge klubbene på grunn av konkurranselisenser/forsikringer.
 • Utgifter i forbindelse med konkurranser må betales i begge klubber.
 • Vi har to forslag til hvordan vi løser det i forhold til treningsavgift. Begge klubbene har nesten lik treningsavgift.

Forslag 1: Utøverne betaler halv avgift til hver klubb

Forslag 2: Utøverne betaler full avgift til en av klubbene, så gjør                              klubbene opp seg imellom i etterkant.

KT må ha tilbakemelding fra CC hvilket av forslagene de går for innen 15. februar da treningsavgiften for KT blir sendt ut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanne/Monica

 

 

 

4.

Konkurranser:

 

 • For at vi skal slippe å «sloss» om utøverne til konkurranser, og at de skal slippe å gå glipp av konkurranser, er det fint om CC er tidlig ute og informerer KT om konkurransedatoer. KT har, i noen tilfeller, mulighet til å påvirke konkurransedatoer hvis de er ute i god tid.
 • CC er helt avhengig av at deres utøvere stiller på konkurransene, ellers får ikke resten av laget konkurrert. KT er også avhengig av at alle utøvere stiller på konkurranser for å kunne stille lag, men i litt mindre grad enn CC.
 • Begge klubbene er avhengig av at det er høy kvalitet på oppvarmingen og treningene, for å minimere sjansene for skader hos utøverne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gry

 

 

5.

Renhold:

 

 • KT skal overta renholdet av treningsflaten i hallen fra kommunen (støvsuging av matter og mopping av golv).
 • Dette renholdet vil bli tatt på dugnad. Det er ønskelig at CC kan settes opp på dugnadsvakt en gang iblant. KT vil ta størstedelen av dugnadsvaktene da de har flest treningstimer i hallen.

 

 

 

 

5.

Eventuelt:

 

 • KT ønsker at CC kan dempe lydnivået noe på mandagstreningene, da det forstyrrer KT sine treninger. CC sier at det skal gå helt fint.
 • CC bytter treningsdag fra lørdager til søndager kl. 17:00 – 20:00. Marilinn melder fra til Svein Olav.
 • Marilinn og Hanne oppretter en felles Facebookgruppe/Messengergruppe for raske avklaringer og spørsmål, og de inviterer inn de trenerne de ser at er hensiktsmessig.

 

 

 

 

 

 

Marilinn

 

 

Marilinn/Hanne

 

 

Kongsvinger, 30.01.2020

Heidi Stenmyren