KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud – ikke til stede

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen – ikke til stede

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant: Marilinn Prøven – ikke til stede

 

Tid:                        27.02.2023 kl. 20:30       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste møte: dato ikke satt 

 

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Gjennomgang av dokumenter til årsmøte:

 • Vi gikk gjennom årsmeldingen og organisasjonsplanen, og vi ble enige om noen få endringer.
 • Vi gikk gjennom budsjettet, og ser at vi må være litt mer restriktive i bruken av penger, og at vi må jobbe med å få flere inntekter. Vi kan ikke fortsette med å gå underskudd flere år. Da blir de oppsparte midlene fort borte.
 • Vi kom opp med tre forslag til årsmøtet for å øke inntektene:
 1. Øke egenandelen for konkurranser med flyreise
 2. Innføre treningsavgift for frittståendetreningene for konkurranseutøverne
 3. Doble medlemskontingenten for støttemedlemmer som ikke betaler treningsavgift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Utestående medlemskontingenter og treningsavgifter:

 • Per 1. januar 2023 hadde vi kr. 153 000,- utestående i medlemskontingenter og treningsavgifter for 2022. Dette er med på å gi oss et negativt årsresultat for 2022.
 • Tage får i oppgave å sjekke ut hvor mye det vil koste oss å engasjere et inkassobyrå til å hjelpe oss med å inndrive utestående. Så får vi se om det vil lønne seg for oss.

 

 

 

 

 

 

Tage

 

 

 

 

 

 

 

3.

Mitt Varsel:

 • Cato har tatt kurset i Mitt Varsel, så da er vi klare til å rulle ut portalen, og legge ut informasjon.

 

 

 

Heidi

 

 

 

4.

Søke støtte:

 • Søknadsfristen for å søke midler hos Sparebankstiftelsen er 1. mars. Det samme er fristen hos A-media.

Vi ønsker å søke om midler til utstyr, og eventuelt et prosjekt for å beholde ungdommene i klubben.

 • Heidi har søkt støtte for trenerklær. Det er lang saksbehandlingstid.

 

 

 

Gry

 

 

 

 

5.

Sommeravslutning eller oppvisning i løpet av sesongen:

 • Gry har ikke fått svar fra håndballen ennå, og purrer.

 

 

Gry

 

 

 

Kongsvinger, 2. mars 2023

Heidi Stenmyren