Har du eller noen du kjenner opplevd eller oppdaget noe du tenker det er viktig å si ifra om?

Du kan sende inn ditt varsel her: https://portal.mittvarsel.no/skjema/kongsvinger-il-turn-innlandet-idrettskrets/4Ch5lGupFNOLM702.2367


Hva betyr det å varsle?

Å varsle betyr å si fra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger.

Målet med å varsle er å si ifra til en person som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og stoppe at det skjer igjen.


Hva kan jeg varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre.

Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer.

Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere om du er usikker. Du kan lese mer om temaer du kan varsle om her.


Hvordan varsler jeg?

Et varsel skal alltid sendes til idrettslaget, idrettsrådet, særforbundet eller idrettskretsen hvor hendelsen eller handlingen du ønsker å varsle om har skjedd.

Du kan si ifra til en ansvarsperson eller leder for den aktiviteten du er med i eller arrangement du har deltatt på. Du kan si fra skriftlig, over telefonen, eller ved personlig møte.

Om du varsler muntlig, kan det være lurt også å sende inn et skriftlig varsel som du selv har skrevet. Da har du en skriftlig referanse på det du har sagt ifra om, og fortalt med egne ord hva du har opplevd.

Ønsker du å varsle til særforbund, idrettskrets eller NIF sentralt kan du gjøre det via portalen MittVarsel. Vi tilbyr også mitt varsel til alle idrettslag. Les mer her.


Hva bør jeg ha med i varselet?

  • Oppsummer hva som har skjedd, hvem du varsler om, andre som er involvert og hvor det har skjedd.
  • Vær så konkret som mulig. Om det er flere hendelser, beskriv dem separat og lag en tidslinje.
  • Har du dokumentasjon, bilder, sms, chat, film etc. på det som har skjedd, send dette inn som vedlegg.
  • Vet du om andre som har vært vitne til det som har skjedd eller opplevd lignende hendelser, inkluder navn og kontaktinformasjon til dem.

Ønsker du rådgivning, enten i forkant eller underveis – les mer her.


Hva skjer med varselet når det er sendt inn?


Etter at du har sendt inn varselet, er vår anbefalte rutine at saken vil bli tildelt to saksbehandlere for håndtering. Om du ikke hører noe innen kort tid, ta kontakt der du varslet for å være sikker på at det er mottatt.

Når saksbehandlerne har mottatt varselet, vil de gjøre innledende avklaringer og undersøke saken gjennom samtale med alle involverte parter. De vil også holde deg informert om prosessen underveis. Du kan lese mer om våre anbefalinger for håndtering av varsler her.

Det kan ta tid å kartlegge en varslingssak, spesielt om saken er alvorlig. Hovedregelen er å «skynde seg sakte», slik at det blir en grundig og god håndtering. Om du er usikker hvor lang tid det vil ta, kontakt din saksbehandler.