KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt:               

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes

Styremedlem: Heidi Stenmyren

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

 

Tid:                        16.04.18 kl. 17.30.           

Sted:                     GIV, Rasta

 

Også tilstede: Karianne Melby Eriksen

Ikke tilstede: Torunn, Eirik, Marilinn

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

Neste styremøte: (forslag) Tirsdag 15.05.2018, kl. 17.30. Sted: GIV Rasta

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Overlevering av utstyr i forbindelse med ny kasserer:

  • Karianne leverte permer, vekslekasse, postboksnøkkel og en del informasjon til Tage som tar over kassererjobben
  • Heidi legger ut informasjon i Facebookgruppa til trenerne om ny epostadresse for innsending av timelister
  • Tage fikk tilgang til epostkassen (kilturn@gmail.com)

 

 

 

2.

 

Regnskap:

  • Regnskapet er fortsatt ikke klart. Gry purrer
  • Vi er enige om å ikke betale siste fakturaen fra regnskapsfører da de ikke har levert i henhold til det som var avtalt

 

 

 

3.

Sommeroppvisning:

  • Gry undersøker om Tråstadhallen er ledig 2./3. juni, eventuelt 26./27. mai
  • Vi spør Kate Sønstebø om hun kan ta jobben som speaker

 

 

 

 

4.

BKTS:

  • Fristen for påmelding er 30. april. Fristen som er oppgitt til utøvere/foresatte er 22. april.
  • Det er vesentlig færre påmeldte i år enn forrige året. Heidi og trenerne informerer og reklamerer i hallen og via nettet.
  • Heidi har god kontroll på påmeldingene så langt.

 

 

 

 

Kongsvinger, 17.04.2018

Heidi Stenmyren