KIL Turn


Styremøte.


Innkallt:

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Stig Johnsrud

Kasserer: Karianne Melbye Eriksen

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes

Styremedlem: Heidi Stenmyren

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

Tid: 15.11.17 kl. 17.30.

Sted: GIV, Rasta

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

Neste styremøte: (forslag) Mandag 20.11.17, kl. 18.00. Sted: GIV Rasta

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Budsjett KM:

 • Vi har nå 112 500 på km-kontoen.
 • Premier og programmer er betalt.
 • Vi har fått 7 500 kr i tilskudd for leie av hallen av kommunen. Vi sender et takkebrev.
 • Utestående 30 000.
 • Vi går ca 80 000 i pluss.
 • Vi skal vurdere å justere prisene litt opp til neste gang vi har kiosk.
 • 50 kr i inngang for voksne fungerte som en god pris, det. fungerte også godt med gratis inngang for barn under 17 år.
 • Noe drikke til overs men dette kan vi bruke senere.
 • Det er ført nøye regnskap over vareutvalget slik at vi vet akkurat hvor mye som er solgt.
  

2.

Juleoppvisning:

 • Vi må vurdere om det er mer hensiktsmessig å gjennomføre nyttårsoppvisning i januar istedenfor juleoppvisning i år da det er svært usikkert om det er mulig å gjennomføre i Tråstadhallen nå.
 • Dette også for å minske belastningen på de frivillige da dette er tett opp mot KM.
 • Heidi skriver på hjemmesiden og deler på facebook at vi utsetter oppvisning til etter nyttår.
  

3.

Lagring i hallen:

 • Det er en utfordring å plassere utstyr i hallen i tråd med skolens ønske om plassering.
 • Vi har blitt enig med kommunen om hvordan utstyr skal plasseres.
 • Vi har opplevd at trenerne kommer i hallen og finner vårt utstyr spredt utover da skolen har brukt det.
 • Mattene som er hovedproblemet var helt nødvendig innkjøp i forhold til sikkerhet.
 • Det er nå et halvt år igjen til skolen flytter ut av hallen. Vi må forsøke å holde så mye orden som mulig denne perioden.
  

4.

Samarbeid med politiet:

 • I forhold til guttene som skulle sjaue utstyr som straff for tyveri fra hallen har Gry vært i samtaler med politi og konfliktråd.
 • Det er nå ikke mulig å organisere dette ytterligere. Vi har derfor avsluttet opplegget.
 • De gangene de har møtt har dette vært svært vellykket.

5.

Trenerkontrakter:

 • Det må gjøres enkeltvedtak for trenere som sitter i styrer i andre klubber slik at dette er gyldig.
 • Det vil bli gjort en individuell vurdering om det er konflikt i å ha treneroppgave hos oss og verv i andre klubber.
 • Styret vurderer at det i utgangspunktet er uproblematisk at trenere sitter i styrer eller arbeider i andre klubber når de er ansatt hos oss, men det må godkjennes av styret i hvert tilfelle.
  

6.

Konkurransedrakter:

 • Det er ønskelig å kjøpe konkurransedrakt av Oda slik at vi har denne i reserve.
 • Stine ønsker å låne de gamle draktene til oppvisning. Dette er ok.
  

7.

Opplæring i bruk av hjemmeside:

 • Det er ønskelig å gjennomføre opplæring i hjemmesiden.
 • Vi vil hente inn instruktør fra idretten online som kommer til Kongsvinger og gjennomfører opplæring
 • Vi kan bruke lokaler ved GIV for formålet
 • Torunn undersøker med Idretten online om tidspunkt for kurs.
  

8.

Trenermøte for inndeling av troppene:

 • Styret kaller inn til felles styre- og trenermøte for å diskutere ny inndeling av troppene.
 • Trenerne må også bli enig om hvordan vi kan utnytte de enkeltes kompetanse i klubben
 • Styret deltar på dette
 • Gjennomføres 04.12.17 kl 18.30 – 20.00 på GIV Rasta
  

9.

Styreseminar:

 • Det er ønskelig å gjennomføre et styreseminar
 • Sammen med Ringerike for å lære av dem
 • Dette for å heve klubben og få innspill fra et annet styre som har gjennomført mye av det vi planlegger fremover.
  

10.

Utstyr

 • Trenerne å kjøpe ny trampett med 36 fjær og ny duk til den vi har på 40 fjær.
 • Vi ønsker å vente med innkjøp av nytt utstyr til skolen har flyttet ut av hallen slik at vi får dette i august/september
 • Marilin skal undersøke om vi i første omgang kan bytte ut kun duken.
 • Det er også ønskelig å kjøpe ny trampetbomper samt nytt annlegg
 • Styret bestemmer at Marilin står fritt til å bestille ny duk, trampettbomper og musikkanlegg.
 • Vi må også få reparert airflooren
 • Ellers er det ikke ønskelig å kjøpe nytt utstyr nå.
 • Vi ønsker å få laget ny kasse for å dempe støy
  Kongsvinger, 15.11.17

Torunn Kildal Stangnes