KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt:               

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Stig Johnsrud

Kasserer: Karianne Melbye Eriksen

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes

Styremedlem: Heidi Stenmyren

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

 

Tid:                        16.01.18 kl. 19.00.           

Sted:                     GIV, Rasta

 

Ikke tilstede: Torunn og Karianne

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

Neste styremøte: (forslag) tirsdag 06.02.2018, kl. 19.00. Sted: GIV Rasta

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Bredde til Aspirant:

 • Spørsmål fra foreldre til fire jenter som startet i høst. 3 av de startet på Aspirant, 1 av de på Bredde. De har et godt stykke å kjøre, og foreldrene ønsker samkjøring. De lurer på om det er mulig at alle kan gå sammen på Aspirant.
 • Styret ser ingen problemer med dette, og etterkommer ønsket.

 

 

2.

 

Betaling til NM-kvalik:

 • Til NM-kvalik er det vanlig konkurransekostnad for turnerne: 300,- for en dag/600,- for to dager.
 • Klubben dekker kostnadene til de som kvalifiserer seg til NM.

 

 

3.

Spørsmål fra trenermøte med Kim, Stine, Cathrine og Reelika:

 • Senior trene med Elite?

Det er spørsmål fra noen av seniorene om å trene sammen med Elite på fredager.

Styret ser ingen problemer med dette.

 • Konkurranser våren 2018

Granspretten 3. februar for alle rekruttene inklusive de fra Aspirant som har lyst

Opplandspokalen 20. – 22. april (likt som Buskerudtrampetten), rekrutt/junior + junior/senior      (13 år og oppover)

NM-kvalik i Arendal 10. – 11 mars for de utvalgte juniorene (ett mix-lag og ett kvinnelag)

 • NM i Stag 5. – 6. mai dersom utøverne kvalifiserer seg

 

Dette gjør at juniorene får tilbud om flere konkurranser enn rekruttene. Det tenker vi at er en naturlig progresjon – flere konkurranser dess lenger opp man kommer.

 

 • Elitepartiet

Trenerne synes det bør være et nytt uttak med samtale med de utøverne som er interessert, og en oppfølgingssamtale med de som allerede er på partiet.

Styret ønsker å drøfte denne saken med trenerne i styre-/trenermøte 29.01.2018 kl. 18:00

 • Ekstra treninger

Trenerne ønsker en dag eller to med treninger der det er grop.

Styret synes at dette kan trenerne organisere, og at det bør være en egenandel på kr 50,- per person som betales til sjåførene.

I tillegg bør Aspirant også få være med på dette tilbudet.

 • Summercamp 2018 – 5. -9. august

Trenerne har innhentet tilbud, og det rimeligste som var aktuelt, var på kr 15000,-. Det vil si ca. 1000,- per utøver. Dette er tilbud fra ROS IL og inkluderer leie av turnhall, speilsal, klasserom for overnatting og kjøkken i 5 dager.

Styret synes dette er et bra forslag, og gir ansvaret for dugnader o.l. til foreldrene på Konkurransetroppen.

 

Det har kommet ønske om retningslinjer for hva trenerne kan avgjøre, og hva som må tas opp i styret.

Retningslinjene er som følger:

Marilinn har myndighet fra styret til å ta avgjørelser, så må hun vurdere om noe eventuelt må tas opp i styret. Alt som har med økonomi/kostnader skal tas opp i styret.

 

 

4.

Gymlek:

 • Vi ser at det er noen utfordringer i forhold til gjennomføringen av treningene.

Marilinn får ansvar for å følge opp.

 • Det er ønske om t-shirts med navn til barna på Gymlek. Vi bestemmer at Marilinn kan ta av sponsor t-shirtene slik at alle får hver sin.

 

 

 

 

5.

 

Oppvisning:

 • Tråstadhallen var kun ledig 14. januar, og det ble for kort tid etter sesongstart til at vi kunne få det til.
 • Vi går derfor for oppvisninger i Holthallen, og gir trenerne ansvar for å bestemme datoer og hvilke tropper som skal være samtidig.
 • De minste partiene ber foreldrene inn på treningen på Vennersberg, og kan ha kaffe og kake i musikkrommet som er ved gymsalen.
 • Foreldregruppa får ansvar for kaffe og kaker.
 • Styret ordner premie til loddsalg. Vi kjøper inn en basarbok, og foretar trekning etter at siste gruppe har hatt oppvisning.
 • Resultatet av trekningen publiseres på nettsiden og Facebook. Premien kan hentes på neste trening.
 • Styret foreslår at Konkurransepartiet kan ha en liten oppvisning for de mindre partiene på deres oppvisningsdag.

 

 

6.

Årsmøte:

 • Vi setter dato for årsmøte mandag 12. mars kl. 19:00

 

 

 

 

Kongsvinger, 18.01.2018

Heidi Stenmyren