Styremøte.

 

Innkalt: 

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

Utøverrepresentant: Frida Norevik

 

Tid:                        09.09.2019 kl. 18.30.      

Sted:                     GIV, Rasta

 

Ikke tilstede: Tage Nilsen, Cato Bratt, Frida Norevik

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

 

 

Neste styremøte: ikke satt dato

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Juleoppvisning:

 • Venter på svar fra håndballen om Tråstadhallen. Gry sender påminnelse.

 

Gry

 

 

 

2.

 

Utstyr:

 • Utstyret er bestilt.
 • Vi har igjen ca. 16000,- av den summen som ble satt av på årsmøtet. Vi vedtar å kjøpe lav bom. Marilinn får Kim til å ordne det.
 • Vi trenger å reparere trekket på groptjukkassen. Marilinn sjekker med Kim om hvem som kan gjøre det, og om den må sendes, eller om vi kan få noen til å komme til oss og ordne det.

 

 

 

Marilinn

 

 

Marilinn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Hall:

 • Vi har fått oppdatert hallplan fra Svein Olav. Der oppgis det at SSB bruker hallen til innebandy på tirsdager. Vi har ikke hatt informasjon om dette tidligere, og det betyr at vi må sjaue utstyret på mandager. Kari Isnes er visstnok på saken.
 • Vi ønsker å invitere Idrettsrådet ved Kari Isnes og Roger Granseth, til et møte i forhold til bruk av Holthallen og våre ønsker/planer om å få samarbeidspartnere som ønsker å bruke vårt utstyr på dagtid.
 • I forhold til en avtale med kommunen, er bruk av golvflaten og renhold viktig for oss.
 • Det er håndballskole i Holthallen 4. – 6. oktober. Hallen må derfor ryddes torsdag kveld.

 

 

 

Gry

 

 

 

 

 

4.

Dugnad:

 • Vi skal selge julekalendere i år. Det anbefales salg i perioden mellom 15. oktober – 30. november.
 • Konkurransepartiet selger 10 kalendere per utøver
 • Alle andre tropper selger 5 kalendere per utøver
 • Familier med flere utøvere selger kun 5 stk. (evt. 10 for de på Konkurransepartiet)
 • Vi bestiller 2000 kalendere. Salget av disse vil gi en fortjeneste på kr. 66000,-.
 • Vi informerer om at inntekten fra salget vil gå til nødvendig vedlikehold og innkjøp av utstyr.

 

 

 

 

 

 

 

Tage / Gry

 

5.

Armbånd:

 • Armbåndene som ble bestilt til BKTS selges på juleshowet. Vi setter priser slik:        1 stk. kr. 40,  3 stk. kr. 100,-

Dersom ikke alle blir solgt, kan vi legge de ut for salg i hallen.

 

 

 

 

4.

Foreldrekjøring:

 • Vi vedtar at foreldre som har med seg passasjerer i bilen når vi skal noe sted (konkurranser, kurs o.l.) får kjøregodtgjørelse av passasjerene. Summene settes slik:

reisevei tur/retur under 10 mil – kr. 50,- per passasjer

reisevei tur/retur over 10 mil – kr. 80,- per passasjer

 

 

 

 

5.

Kompensasjon for ødelagt telt:

 • Under BKTS ble partyteltet til familien Sønstebø tatt av en virvelvind, og ble ødelagt. Vi vedtar å kjøpe et gavekort (Kongsvingerkortet) på kr. 1500,- som kompensasjon til de.

 

 

 

6.

 • Buskerudtrampetten:

Vi gir fullmakt til å bestille hotellovernatting.

 

 

 

7.

 • Vi planlegger å holde foreldremøte for hele klubben i uke 40.

Dato avtales nærmere.

 

 

 

 

Kongsvinger, 10.09.2019

Heidi Stenmyren