Referat foreldremøte KIL Turn 03.03.2020


KIL Turn er en klubb i vekst, og vi har 280-290 barn som trener i hallen per uke.


•    Trenere

Vi har flere faste, voksne trenere som driver klubben fram. Disse har med seg hjelpetrenere som vi utvikler fra egen klubb. En del av hjelpetrenerne blir senere hovedtrenere.


Styret ønsker å ansette en voksen trener med turnfaglig bakgrunn, og jobber med å finne aktuelle kandidater. Det har dessverre vist seg at det ikke er så lett å finne, ettersom vi ikke kan tilby en full stilling. Grunnen til dette er at vi kun har treninger på kveldstid, og ikke ønsker å bruke helgene til faste treninger. Det er selvsagt også et kostnadsspørsmål.


Styret er veldig opptatt av trenersituasjonen, og bruker mye tid på det. Det viktigste for oss er at det skal være gøy på trening, og vi vil gjerne ha tilbakemelding dersom barna over tid ikke har det bra på trening.

En kommentar fra foreldre var at treningene stort sett er veldig bra, men at det ikke er bra når det blir mye kø/venting. Styret tar dette med tilbake til trenerne.•    Barnekretsturnstevne (BKTS) 2020

BKTS 2020 er på Nes på Hedemarken 13. – 14. juni.

Dette er et stevne for barn fra Tropp 1 og oppover, og er årets høydepunkt for barna!

Innbydelse og påmelding vil bli lagt ut på hjemmesiden vår i løpet av kort tid, og påmeldingsfrist blir kort tid etter påske.•    Konkurranser

KIL Turn deltar vanligvis på fire faste konkurranser i året. Disse fire er: KM, Granspretten, Buskerudtrampetten og Opplandspokalen. I tillegg er konkurransetroppen med på NM-kvalifisering, og da eventuelt NM.


Vi ønsker at barna hele tiden skal ha noe å strekke seg etter, og har valgt at det skal være en naturlig stigning, og at alle derfor ikke deltar på alle konkurransene. Vi forholder oss til barneidrettens bestemmelser og har delt inn etter alder. Vi har ut fra dette valgt å tilby konkurranser slik:

Bredde:    får tilbud om å delta på KM som er en lavterskel-konkurranse. Ettersom Bredde er partiet for de som ikke ønsker å konkurrere, er dette kun et tilbud hvis noen skulle ha lyst til å prøve.

Aspirant:    får tilbud om to konkurranser i året. De får tilbud om KM + en annen konkurranse.

Rekrutt:        får tilbud om tre konkurranser i året.

Junior og senior:    får tilbud om fire konkurranser i året.


Året = vår- og høstsemesteret.


Etter at vi ved nyttår ble ny krets i Innlandet, vil det kunne gi muligheter for alternative konkurranser.


Det er noen kostnader forbundet med det å konkurrere, og KIL Turn dekker en del av disse kostnadene. Vi har imidlertid vedtatt at det må være en viss egenbetaling, og kostnadene for utøverne er som følger:

Kr. 300,- i egenbetaling for en dags konkurranser

Kr. 600,- i egenbetaling for to dagers konkurranser

I tillegg må alle utøvere som skal konkurrere betale egen konkurranselisens, som fungerer som forsikring. Denne lisensen gjelder for et kalenderår, og må være betalt før utøveren får lov til å delta på konkurranser.

I enkelttilfeller avtaler også styret med foresatte og trenere at egenbetalingen kan være noe høyere. Dette kan være hvis man for eksempel velger et annet alternativ for overnatting enn å sove på skoler.

Når vi deltar på NM, dekker KIL Turn reise og overnatting.


Konkurranseutøverne bruker spesialdesignet konkurransedrakter. Utøvere fra Bredde og Aspirant får låne drakter av KIL Turn. Konkurransepartiet må kjøpe konkurransedrakter selv. Disse koster om lag kr. 900,-. Det er KIL Turn som bestiller disse, og vi tar opp bestilling ca. to ganger per år.

Brukte drakter kan selges og kjøpes på Facebooksiden til Konkurransepartiet, og det er vanlig med halv pris av ny pris på brukte drakter.•    Frittstående

I 2019 kjøpte vi utstyr for nesten kr. 260 000,-. Den største kostnaden var frittståendegolvet. Frittståendegolvet er et konkurranseapparat som vi har ønsket oss lenge. 


Troppsgymnastikk er delt inn i to konkurransegrener. Den ene er Nasjonale klasser, som er den grenen vi deltar i per i dag. Nasjonale klasser har separate øvelser i frittstående, trampett og tumbling.

Den andre konkurransegrenen er Team Gym (3-kamp) hvor det konkurreres sammenlagt i alle tre øvelsene, frittstående, trampett og tumbling.


Det fine med golvet er at det kan brukes av alle troppene. Det er viktig for oss at utstyret vi kjøper skal gagne de små like mye som de større utøverne. 

Samarbeidspartnerne våre kan også bruke golvet, og Crystal Cheerleading og Frisklivssentralen i Kongsvinger kommune er av de som bruker det fast. 


Ettersom vi per i dag ikke har utdannet noen trenere i frittstående, har vi ikke egne tropper for dette, men de fleste troppene har elementer av frittstående i sine treninger.

Vi jobber med å utdanne trenere, og når vi har kompetanse og trenere på plass, vil vi kunne tilby frittstående-treninger.


•    Hall

Vi ser at det er veldig bra for oss at vi ikke lenger har ballidretter i Holthallen. Dette gjør at vi slipper å bruke av treningstiden til å sjaue utstyr ut og inn. Det gir igjen mindre slitasje på utstyret.

KIL Turn jobber langsiktig for at Holthallen skal bli turnhall. Det er derfor viktig for oss med en god dialog med kommunen. Det er også viktig at vi kan fylle hallen så mye som mulig i løpet av uka, og gjerne på dagtid. En av måtene vi kan gjøre det på, er å starte med Gym X, som er turn for godt voksne. Dette er noe vi ønsker oss.

Vi er også veldig glade for samarbeidet med Crystal Cheerleading, og ønsker oss flere samarbeidspartnere som kan bruke utstyret vårt.•    Dugnader

KIL Turn ønsker å ha renholdet på golvflaten inne i Holthallen for å slippe og bruke tid på flytting av utstyr når kommunen skal gjøre rent.

Det gjør at vi kan støvsuge mattene og moppe golvet når det passer best for oss.

Vi ønsker å bruke foresatte på dugnad til denne jobben, og det vil da settes opp vaktlister for alle troppene, i tillegg til Crystal Cheerleading.


For at foresatte skal kunne bli litt kjent, vil det kanskje være hyggelig om man tar en kaffekopp og en kakebit og gjør det til en sosial sammenkomst.•    Samarbeidet med NTG

Vi hadde opprinnelig en plan om at vi skulle prøve å opprette turnlinje neste skoleår, da det ikke gikk dette året. NTG har dessverre gitt beskjed om at de ønsker å avslutte planene.

Noe av grunnen til dette er blant annet at konkurransetroppen vår ikke har nådd helt opp konkurransemessig, og vi derfor ikke er så attraktive som samarbeidspartner. Men ingenting er hugget i stein, og ting kan forandre seg.Vi takker alle frammøtte!


Styret i KIL Turn