KIL Turn

Styremøte med representanter fra trenerne.

 

Innkalt: 

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trener: Marilinn Prøven

Trener: Kim Fredriksen

 

Tid:                        02.06.2020 kl. 20:00       

Sted:                     Nettmøte på Teams

 

Ikke tilstede:

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste styremøte: ikke satt dato

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Status oppstart:

 • Sommertreninger:

Styret ønsker ikke å pålegge trenerne å holde treninger i sommer, men hvis de har lyst og kapasitet, kan de gi et tilbud om trening. I hovedsak gis det tilbud til Tropp 5 (som er aspiranter/bredde til høsten), Bredde, Aspirant og Konkurransepartiet. Kim avklarer med trenerne hvor mange som har anledning til å bidra med treninger. Det er tenkt en trening per uke.

Gry tar kontakt med Svein Olav for å avklare om hallen er disponibel i sommer.

 • Søknad om halltid:

Marilinn har søknaden klar, men ville vente til etter møtet med å sende den i tilfelle det dukket opp noe. Fristen for innsending er 5. juni. Vi søker om samme tider som i fjor, med et par endringer. Vi søker fra kl. 15 alle hverdager (tidligere kl. 16), unntatt torsdag hvor vi søker fra 9-21 med tanke på en eventuell oppstart av trening for godt voksne.

Svein Tore Gerhardsen har sagt seg interessert i å holde trening for godt voksne på torsdager, men må få det avklart med arbeidsgiveren sin (kommunen) først. Vi ønsker at dette skal være et samarbeid mellom KIL Turn og kommunen. Svein Tore tar kontakt med Gry når han har snakket med arbeidsgiveren sin.

 

 

 Kim

 

 

 Gry

 

 

 

Marilinn

Gry

 

2.

 

Rydding Holthallen:

 • Kommunen skal maskinvaske golvet i hallen uke 24 (8.–12. juni). Vi må derfor rydde bort alt utstyret. Til dette trenger vi sjauehjelp. Heidi sender ut spørsmål på Facebook om hjelp til å rydde vekk helgen uke 23, og å rydde på plass igjen helgen uke 24. Vi trenger å være 10-15 personer hver helg.
 • Ettersom kommunen har satt en del stoler på utstyrslageret, tar Gry kontakt med Svein Olav og spør om det er greit om vi setter trampolina, groptjukkassen og alle tjukkasser langs kortveggene, slik vi har gjort tidligere.

 

 

Heidi

 

 Gry

 

 

 

 

 

3.

Tropper og trenere:

 • Vi må gjøre noen endringer i trenerkabalen til høsten, ettersom vi mister noen treningsressurser. Det vil si at noen trenere må trene andre tropper enn de har gjort tidligere, for at vi skal kunne gi et like godt tilbud til utøverne som før. Vi vurderer samtidig å fristille alle fra kontraktene sine, og inngå nye.
 • Det er et ønske at vi kan få en «oppmann»/ansvarlig voksen fra de foresatte på hver tropp, slik at vi under alle treninger har minst en voksenperson i hallen. Dette er også for å avlaste trenerne, og hjelpe de yngre hovedtrenerne. Heidi legger ut forespørsel på Facebookgruppene etter hvert.
 • Vi ønsker å gjøre minst mulig endringer i timeplanen for å skape forutsigbarhet. Vi tenker også at dette vil bidra til å beholde utøvere.

 

 

 

Gry

 Heidi

 

 Marilinn

 

 

4.

Medlemsmasse:

 • Medlemsmassen holder seg forholdsvis stabil, og vi har ikke hatt mange utmeldinger gjennom den tiden vi har holdt stengt. Vi har per nå fire nye medlemsforespørsler.
 • Fra 1. juli legges Mysoft ned som medlemsregister, og vi skal over på KlubbAdmin. Ettersom dette er et helt nytt system for oss, vil det kreve ekstra tid for opprettelse av tropper og overføringer. Det vil si at trenerkabal og timeplan må være på plass og sendt over til Heidi så raskt som mulig etter 30. juni.

 

 

 

 Marilinn

 

 

 

 

5.

Økonomi:

 • Tage tar kontakt med Ellen som skal gå gjennom regnskapet vårt, slik at hun får all informasjon og det underlaget hun trenger.
 • Regnskapet vårt er godkjent i Altinn.
 • Vi har god økonomi med i overkant av 1,2 mill. på konto.
 • Gry tar kontakt med Sparebankstiftelsen og informerer om at vi avventer tumblingbane. Hele prosessen har blitt forsinket på grunn av nedstengningen.
 • Vi ser at en del ikke har betalt medlemskontingent og treningsavgift. Heidi oppdaterer det skrivet som ble lagt ut kort tid etter at vi måtte avlyse alle treninger, og legger ut på nytt. Vi informerer samtidig om muligheten til å få støtte fra kommunen.

 

 

Tage

 

 Gry

 

Heidi/alle

 

 

6.

Eventuelt:

 • Gry har fått tilbud på tumblingbane som hun sender over til Kim.

 

 

Gry / Kim

 

 

Kongsvinger, 04.06.2020

Heidi Stenmyren