KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant vara: Marilinn Prøven (ikke tilstede)

 

Tid:                        13.09.2021 kl. 20:30       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste styremøte: 27.09.2021 kl. 21:00

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Trenerkontrakter:

 • Vi gjennomgikk trenerkontrakten, ettersom vi har sett at den har gitt oss noen utfordringer og burde forenkles.
 • Forslag til ny kontrakt sendes ut til styremedlemmene sammen med møtereferatet, for godkjenning før den vedtas. 

 

 

 

 

Heidi

 

2.

 

NM - koronafølger:

 • Flere utøvere, trener og støtteapparat testet positivt for Covid-19 i forbindelse med NM i Sola.
 • KIL Turn dekker alle ekstra kostnader i forbindelse med dette, slik som leiebiler, mat og koronahotell.
 • Vi sender en blomst til Sola Turn, som tok veldig godt vare på oss under hele helgen.
 • Sola Turn, smittesporingsteamene i Stavanger, Sandnes og Kongsvinger får en takk fra oss på hjemmesiden vår – linket opp mot vår Facebookgruppe KIL Turn og Sola Turn sin.
 • Vi avlyser alle treninger for Konkurransepartiet fram til torsdag 23.09.2021.
 • Alle andre treninger går som normalt (forutsatt at vi har trenerkapasitet). Vi oppfordrer til å bli hjemme ved symptomer, ha lav terskel for å teste og å følge vanlige smitteregler.
 • Alle trenere i karantene/isolasjon skriver timer og får lønn for de timene de er oppsatt på i ordinær arbeidsplan.

 

 

 

 

 

 

Gry

 

 

Heidi

 

 

Heidi

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Valgkomite:

 • Vi har årsmøtevedtak på at vi skal få på plass en valgkomite. Vi mangler et medlem og et varamedlem.
 • Vi har funnet tre kandidater, som Gry kontakter.

 

 

 

Gry

 

 

 

 

4.

Eventuelt:

 • Betaling av trenerlisenser

Det er en dårlig løsning at vi må legge ut for betalingen av trenerlisenser. Det er kun mulig med betaling via Vipps eller kort, og ingen mulighet for faktura. Gry løfter dette via kretsen.

 

 

Gry

 

 

 

Kongsvinger, 14.09.2021

Heidi Stenmyren