KIL Turn

Styremøte.

 

Innkallt:              

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Stig Johnsrud

Kasserer: Karianne Melbye Eriksen

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes

Styremedlem: Stian Gundersen (Ikke møtt)

Styremedlem: Heidi Stenmyren

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven (ikke møtt)

 

Tid:                        21.08.17 kl. 19.00.           

Sted:                     GIV, Rasta

 

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

Neste styremøte: (forslag) Torsdag 07.09.17, kl. 19.00. Sted: GIV, Rasta.

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Trenermøter/ansettelser:

 • Trenerkabalen er lagt og alle hovedtrenerne har nå fått tilbud om sine partier og nye kontrakter.
 • Det er ansatt ny trener for Konkurransepartiet. Katrine skal lede konkurransepartiet sammen med Kim Fredriksen det året hun studerer her i Kongsvinger
 • Henrik Høgberg er ny hovedtrener for Minirekrutt
 • Tommy Arnesen er Hovedtrener for Breddepartiet som er nytt av i år. Dette partiet er turn for medlemmer fra 7 klassetrinn som ikke ønsker å kopnkurrere
 • Andre Fredriksen vil lede Salto, et nytt parti som fokuserer på tricking fremfor konkurranseturn. Dette er et ekstratilbud til allerede eksisterende medlemmer fra 4 klasse som tilhører tropp 2 og 3, ellers for medlemmer fra 7 klassetrinn som ikke ønsker å konkurrere.
 • Stine Stake blir hovedtrener for Tropp 3
 • Marilinn Prøven er hovedtrener for tropp 1A og 1B
 • Victoria Tangen er hovedtrener for tropp 2
 • Mia Bergeløkken vil være hovedtrener for Gymlek A og Gymlek B
 • Stine Moltzau er ny hovedtrener for Toddler.

 

Gry

Stig

 

2.

 

Utestående fordringer:

 • Karianne har gått over utestående fakturaer og ser at det er nå flere som kan meldes ut av klubben.
 • Torunn går over lista og sletter disse medlemsprofilene

 

Karianne

Gry

 

 

 

3.

Idrettens dag:

 • Marilinn har oversikt over vår deltagelse på idrettens dag 26.08.17
 • Vi skal også stille opp på ungdomsrådets arrangement «Alt mulig dagen» 02.09.17
 • Heidi legger ut påmelding til å være medhjelper på hjemmesiden vår.
 • Vi takker nei til lignende arrangement 15.11.17

 

Heidi

 

4.

Påmelding til Bredde og Salto:

 • Heidi legger ut påmelding på hjemmesiden vår med beskrivelse på partiene

Heidi

 

 

 

5.

 

KM:

 • Vi vil bruke neste styremøte 07.09.17 på å planlegge KM

 

Styret

 

6.

Trenerlisenser:

 • Karianne registrerer trenerlisenser på alle hovedtrenerne

 

Karianne

 

 

 

Kongsvinger, 04.09.17

Torunn Kildal Stangnes