KIL Turn

Trener- / Styremøte.

 

Innkalt:

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Stig Johnsrud

Kasserer: Karianne Melbye Eriksen

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes

Styremedlem: Heidi Stenmyren

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

Hovedtrenere: Kim Fredriksen, Henrik Høgberg, Tommy Arnesen, Victoria Sund Tangen, Stine Moltzau, Mia Bergeløkken

 

Tid:                        29.01.18 kl. 18.00.          

Sted:                     GIV, Rasta

 

Ikke tilstede: Oda, Cathrine og Torunn

Tilstede i tillegg: Anders Sønstebø og Stine Stake

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Arbeidsfordeling:

Trenerne har kommet med ønske om retningslinjer på hva trenerne selv kan avgjøre, og hva som må tas opp i styret.

Retningslinjene er som følger:

 • Alt som har med økonomi/kostnader skal tas opp i styret
 • Marilinn har myndighet fra styret til å ta avgjørelser, så må hun vurdere om noe eventuelt må tas opp i styret.
 • Trenerne skal samarbeide om prinsipielle rammer på treningene og fordeling av hjelpetrenere.
 • De oppfordres til å lage et halvårs-/helårshjul, en plan for treningene med fokus på kvalitet på treningene.
 • De oppfordres også til å ha et trenerforum slik at det blir kortere vei for å avklare spørsmål i hverdagen, og å bruke Marilinn.

 

 

2.

 

Elite:

 • Det er i dag utfordringer i forhold til miljøet på partiet.
 • Hva kan vi gjøre for å få tilbake et godt miljø?
 • Hva er viktig for klubben?
 • Positive sider med Elitepartiet er:

- det er en mindre gruppe

- man unngår kø

- økt tilbakemeldinger til hver utøver

 • Negative sider med Elitepartiet er:

- det er ekskluderende

- navnet

- sosiale medier

Vi blir enige om å avvikle Elitepartiet, og å åpne fredagstreningene for alle juniorer og seniorer fra førstkommende fredag

 

Etter ønske, ble det avholdt nytt møte 06.02.2018 med noen av trenerne hvor det kom frem nye opplysninger. Se eget referat.

 

 

 

 

 

3.

Hallregler:

 • Trenerne får i oppgave å utarbeide hallregler. Det holder med 4-5 regler.

 

 

4.

Hvordan vil vi ha det i klubben?:

 • Vi ser at fokuset har endret seg fra sosial profil til resultater. Er dette noe vi ønsker?

 

 

 

 

5.

 

Sosiale medier:

 • Vi ser at det har vært en uheldig utvikling i bruk av grupper på sosiale medier i forhold til å være inkluderende.
 • Vi ønsker å engasjere utøverne og utfordre de til å være med og finne en felles plattform for alle på sosiale medier.

 

 

 

6.

Bilder/filmer:

 • Vi må alle være bevisst på at det er mange i klubben som ikke har godkjent at de skal tas bilder av. Dette må respekteres.
 • Heidi lager en sak på dette ettersom vi mistenker at mange har «hoppet over» dette punktet ved innmelding i klubben. Man må aktivt samtykke til at det kan tas bilder og filmer, ellers vil det ikke være tillatt.

 

 

 

 

 

Kongsvinger, 30.01.2018

Heidi Stenmyren