KIL Turn


Trenermøte med styret.


Til stede:

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Stig Johnsrud

Kasserer: Karianne Melbye Eriksen (Ikke møtt)

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes

Styremedlem: Heidi Stenmyren

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

Hovedtrenere: Kim Fredriksen, Stine Stake, Tommy Arnesen, Stine Moltzau, Henrik Høgberg

Tid: 04.12.17 kl. 18.00.

Sted: GIV, Rasta

Referat distribueres pr. e-post til styremedlemmer og Hovedtrenere i klubben samt varamedlem.

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Ny partifordeling:

Utfordring:

 • Aldersinndeling i dag som kanskje ikke fungerer optimalt.
 • Stine og Marilinn ønsker å dele opp etter ferdighet.
 • For mange barn på venteliste, hvordan gi tilbud til alle?
 • Skal alle barn over 11 år få være med i konkurranser?

Forslag:

 • 4-5 klasse tropp 3. født: 2007 og 2008
 • 2-3 klasse tropp 2. født: 2009 og 2010
 • 1 klasse tropp 1b. født: 2011
 • Førskolebarn 1a. født: 2012
 • Gymlek 4 år. Født: 2013
 • Toddler 2-3 år. Født: 2014 og 2015
 • MR (Aspiranter) 6 klasse og opp. Forberedende konkurranse. 2006 og oppover
 • Bredde 6 klasse og opp, ønsker ikke å konkurrere.
 • Øke bredde med en dag til slik at det blir to dager trening.
 • Barna settes til bredde fra 6 klasse, de som utmerker seg og ønsker å konkurrere flyttes da over til MR.
 • Må utnytte fredager bedre, bredde kan trene torsdag eller fredag i tillegg til tirsdag
 • Inngangskrav til konkurransetroppen, reglene for å komme inn skjerpes.
 • Tilby barn på aspiranter over 11 år en konkurranse i året som de kan delta på.

Nye navn og treningstider:

 • 2-3 år – Toddler trener som før.
 • 4-5 år – Gymlek 1 trener som før.
 • 5-6 år Gymlek 2 trener som før.
 • Tropp 1 trener som før, kan deles i to 1a og 1b.
 • Tropp 2 trener som før.
 • Tropp 3 trener som før.
 • Salto trener som før.
 • Bredde trener tirsdager og fredager
 • Aspiranter (MR) trener tirsdager og torsdager
 • Konkurransepartiet trener tirsdager, torsdager og fredager og søndager

Torunn fordeler troppene på nytt til neste semester, sender ut informasjon på epost

Heidi sender ut informasjon på hjemmeside og facebook

 

2.

Styrke kompetanse til trenerne og psykososialt miljø:

 • Skal vi gjennomføre egne idèsamlinger? Vi har mye trenerkompetanse i klubben, kan vi utnytte denne bedre?
 • Noen kurs må vi ha som er obligatoriske.
 • ROS gjennomføring i romjula? Kan være vanskelig å gjennomføre uten at det vil oppstå differanser innad i konkurransepartiet. Det foregår i romjula og ikke alle kan delta.
 • Ønskelig å gjennomføre en egen samling lokalt, KIL Turns julespretten?
 • Konkurransepartiet starter opp en uke før de andre partiene etter jul. Ønskelig å bruke denne uka til slik samling.
 • Styrke det psykososiale miljøet i konkurransepartiet er en prioritet. Viktig å sette retningslinjer.
 • Hallregler / pauseregler må utarbeides sammen med deltagerne på konkurransepartiet og gjennomgås ved oppstart av hvert semester. Mulig å gjennomføre prosessen på idèsamling.

Hovedtrenerne og styret

 

3.

Bruk av hjemmeside:

 • Torunn informerte om tilbud om kurs

Torunn

4.

Nyttårsoppvisning:

 • Stig sjekker tid for å kunne låne Tråstadhallen.
 • Passer det med Søndag 21 januar?
 • Hvis det ikke passer med denne datoen må vi vurdere å ha arrangementet på Skarnes eller Eidskog.

Stig

 

5.

Eventuelt:

 • Stine Stake ønsker å trekke seg som hovedtrener for tropp 3
 • Oda vil gjerne overta som hovedtrener med støtte fra Stine i tiden fremover
 • Trenerne snakker sammen og setter opp forslag til ny kabal for neste sesong slik at styret kan forberede kontrakter.
  Kongsvinger, 04.12.17

Torunn Kildal Stangnes