VARSLING I IDRETTEN


I KIL Turn skal alle være trygge.

Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. I KIL Turn tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.Her kan du få rådgivning om varsling: https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/jeg-vil-varsle/radgivning-om-a-varsle/


Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre.

Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer.

Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere om du er usikker. Du kan lese mer om temaer du kan varsle om her:(https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/mer-om-tema/).


Hvor/til hvem sendes varselet?

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det vår administrator Heidi Stenmyren som er den som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med oss på telefon 952 24 786 (Gry Høgberg).Vi ønsker det skal være lav terskel for å si fra!

I KIL Turn har vi gode rutiner for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra. 


Temasider

Om du ønsker å lære mer om hvilke temaer du kan varsle om – se NIF sine temasider: https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/mer-om-tema/

Er du usikker på noe eller har spørsmål om varsling hos oss, ta kontakt med oss for mer informasjon. Du kan enten ta kontakt vi "Kontakt oss" på hjemmesiden, eller på e-post til kilturn@gmail.com.Hva betyr det å varsle og hvordan varsler du?

Å varsle betyr å si fra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger.

Målet med å varsle er å si ifra til en person som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og stoppe at det skjer igjen.

Det er viktig at du sier ifra der hendelsen har skjedd. Det vil si at du bør si fra direkte til en ansvarsperson eller leder for den aktiviteten du er med i eller arrangement du har deltatt på.

Du kan si fra skriftlig via varslingsskjema, over telefonen eller ved personlig møte. Om du velger å si fra muntlig, anbefaler vi uansett at du selv fyller ut skjema for varsling slik at du forklarer med egne ord hva som har skjedd.

Lenke til varslingsskjema finner du her https://portal.mittvarsel.no/skjema/kongsvinger-il-turn-innlandet-idrettskrets/4Ch5lGupFNOLM702.2367.

 

Hva bør du tenke på når du varsler?

Det er viktig at du som varsler føler deg trygg.  Her er noen råd og tips når du skal varsle:

  • Oppsummer hva som har skjedd, hvem du varsler om, andre som er involvert og hvor det har skjedd.
  • Vær så konkret som mulig. Om det er flere hendelser, beskriv dem separat og lag en tidslinje.
  • Har du dokumentasjon, bilder, sms, chat, film etc. på det som har skjedd, send dette inn som vedlegg.
  • Vet du om andre som har vært vitne til det som har skjedd eller opplevd lignende hendelser, inkluder navn og kontaktinformasjon til dem.

Ønsker du rådgivning om å varsle, enten i forkant eller underveis, ta kontakt med oss på e-post kilturn@gmail.com

 

Hva skjer når du har sendt inn varselet?

Etter at du har sendt inn et varsel, vil saken bli tildelt til to av våre saksbehandlere for varslingssaker. Du har mulighet til å kommunisere med dem gjennom hele behandlingen. Om du ikke hører noe innen 14 dager, ta gjerne kontakt med oss for å være sikker på at varselet er mottatt.

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det vår administrator Heidi Stenmyren som er den som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med oss på telefon 952 24 786 (Gry Høgberg).


Saksgang i en varslingssak

I KIL Turn håndterer vi alle varsler i henhold til våre rutiner. Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saken blir håndtert av politiet.

Det vil oppnevnes saksansvarlige som vil håndtere saken fra start til slutt. Disse har ansvar for å sikre en god saksgang og at de ulike partene i saken blir ivaretatt underveis.

I KIL Turn bruker vi Mitt varsel. Dette er et digitalt system for behandling av varsler. Systemet er kryptert og sikrer at all informasjon som sendes inn oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av personsensitiv informasjon.


Mer om gangen i håndtering av en sak kan du også lese om på NIF sine ressurssider om varsling https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/.