KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant vara: Marilinn Prøven – ikke tilstede

 

Tid:                        07.02.2022 kl. 18:00       

Sted:                     GIV

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste møte: ÅRSMØTE 23.02.2022, styret møter kl. 18:00 

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Årsmøte:

 • Vi går gjennom budsjett for 2022 og organisasjonsplan for 2022. 
 • Vi lager forslag om å øke treningsavgiften for konkurranseutøverne (Aspirant og Konkurransepartiet med kr. 300,- og alle de andre troppene med kr. 100,- per sesong.
 • Vi lager forslag med tre alternativer for økt egenandel til samlinger og konkurranser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Medlemsoppfølging:

 • Vi ser at vi mister en del utøvere fra Tropp 1 – Tropp 5. Det kan være flere grunner til det; flere idretter har åpnet opp, noen idretter kan ha byttet treningstid.
 • Vi ønsker å se på om det går an å sende ut en kort trivselsundersøkelse i Spond, for å se om det er forhold vi kan gjøre noe med.
 • Vi vil også reklamere til skoler, barnehager og i grupper på Facebook.

 

 

 

Heidi

Heidi

 

 

 

 

 

 

3.

Politiattester:

 • Vi trenger en kvinnelig vara som politiattestansvarlig. Styret vedtar at Heidi tar den oppgaven. Det registreres inn i KlubbAdmin.
 • Heidi har sendt ut «bruksanvisning» for hvordan man søker og hvilke vedlegg som skal være med i Spond. Hun har også informert om at hun er tilgjengelig i hallen for hjelp og spørsmål.
 • De som ikke har levert politiattest innen lønnen skal utbetales, får ikke lønn for februar. Heidi informerer i Spond.

 

 

 Heidi

 Heidi

 

4.

 

Kjøpe tjenester / KOBBL:

 • Vi har innhentet tilbud fra KOBBL i forhold til regnskap og lønnskjøring. Vi ser at det blir litt kostbart.
 • Tage og Eirik lager forslag til sponsorpakke, og ser om vi kan få til en avtale i forhold til det. Sponsorpakke må også settes opp mot Odal Sparebank.

 

 

 

Tage og Eirik

 

 

 

 

 

Kongsvinger, 09.02.2022

Heidi Stenmyren