KIL Turn er et lag under Kongsvinger Idrettslag. 

Vi har i dag om lag 300 aktive turnere fra 2 år og oppover. Turnerne deles inn i tropper ut fra alder. 

KIL Turn ønsker alle velkommen, uansett alder, kjønn, sosial bakgrunn eller kunnskap om turn.


Turn er aktivitet og moro hvor barna skal bruke kroppen, bli trygge på omgivelsene og utstyret.

Barna blir introdusert for øvelser som gir styrke, smidighet og stabilitet. De skal utfordre seg selv, samtidig som det er viktig at de føler mestring. 

De knytter vennskap og har det sosialt.


KIL Turn holder på med troppsgymnastikk. 

Troppsgymnastikk er en publikumsvennlig og allsidig lagidrett som består av tre apparater: tumbling, trampett og frittstående.

Tumbling og trampett engasjerer oss med spenstige, spektakulære og luftige svev, mens frittstående viser oss samspill etter spennende musikk og rytmer, med artistiske bevegelser og akrobatikk.