KIL Turn


Styremøte.


Innkallt:

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Stig Johnsrud (ikke møtt)

Kasserer: Karianne Melbye Eriksen

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes

Styremedlem: Heidi Stenmyren

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

Tid: 21.09.17 kl. 19.00.

Sted: GIV, Rasta

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

Neste styremøte: (forslag) Torsdag 05.10.17, kl. 17.30. Sted: Skøyteklubbens klubbhus på Holt

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

KM:

 • Heidi oppretter facebookside for KM
 • Stig har booket storhallen til KM
 • Stig skal snakke med Stig Fonås, kultur og fritid i kommunen, om å søke om å få dekket noen kostnader i forbindelse med leie av storhallen
 • Invitasjonen er sendt ut av Heidi
 • Torunn har opprettet egen epostadresse for påmelding
 • Det er ikke kommet inn påmeldinger enda.
 • En klubb ønsker overnattingsmuligheter. Gry skal sjekke med NTG om mulighet for overnatting. Kan også foreslå Kongsvinger budget hotell
 • Må ha brannvesen og sikkerhet tilgjengelig. Gry ordner dette.
 • Må ha nøkler til hallen. Gry ordner.
 • Mulig å få tilgang på dusjmuligheter ved NTG? Gry undersøker
 • Flere foreldre har meldt seg på for å hjelpe til. Det er ønskelig å gjennomføre et møte for denne gruppen torsdag 05.10 kl 18.00 – 20.00 på klubbhuset til skøyteklubben. Styret møter 17.30. Torunn sender ut epost med innkalling
 • Resultatservice koster 5000,- Da kommer resultatene opp på app slik at foreldrene kan følge med.
 • Kioskgruppe. - Karianne
 • Sekretariat
 • Påmelding og premier. -Torunn, kretsen dekker noen av premiene. Kretsen står for førsteplasspremiene. Medaljer også for 2 og tredjeplass
 • Kim har liste over utstyr og gjøremål rundt utstyr. - Stig
 • Silje på Eidskog kan være dommer på gymhjul
 • Kim har skaffet 5 dommere, mangler 1.
 • Noen av de minste barna kan hjelpe til med lapper til dommerne
 • Velkomstvideo til lag og foreninger som kretsen kan publisere til deltagende lag. Dette må vi ikke hvis vi ikke har tid.
 • Dugnadsgjeng bruker våre t-skjorter i f.eks kiosk.
 • Trykke opp konkurranse t-skjorter med riktige sponsorlogoer
 • Marilinn ordner med plakater. Hvit papp og sort skrift.

Gry

Karianne

Torunn

Marilinn

Heidi

Stig.

 

2.

Trenerlisens hjelpetrenere:

 • De som har kretsens hjelpetrenerkurs skal ha trenerlisens

Karianne

 

3.

Voksenkretsturnstevnet 2018:

 • Det kunne vært interessant å arrangere dette, men det kan lønne seg å vente med slike arrangementer til vi har flere muligheter for hall.
 • Tråstad er ikke tilgjengelig nå og storhallen blir for stor.
 • Vi sier derfor nei til å arrangere voksenkretsturnstevne

Gry

 

4.

Status oppstart, grupper, medlemmer, trenere:

 • 301 påmeldte medlemmer nå, 20 på venteliste og 11 voksenturnere
 • Dele inn gruppene etter ferdighetsnivå i tillegg til alder? Vi tar en gjennomgang på inndeling av nye grupper før jul.
 • Marilinn gjennomfører trenermøte på forhånd og tar deretter med seg til styret.
 • Viktig at Hovedtrenere på de yngste partiene er forberedt før trening og får en plan på dette. Marilinn hjelper til med å legge plan.
 • Gymlek trenger flere hjelpetrenere
 • Ikke alle trenerne har fått kontrakten sin enda. Dette må Stig se på
 • Relika har kompetanse på å trene kjernemusklatur og kan ta en runde på de forskjellige partiene
 • Det er ønskelig at Gry eller Stig deltar på trenermøte

Marilinn

Torunn

Stig

Gry

5.

Regnskapsfører:

 • Vi har nå engasjert regnskapsfører Edina Brohier
 • Karianne har vært i møte med Edina
 • Vi skal betale 400 kr per time
 • Edina skal føre regnskap og kjøre lønn
 • Edina har mottatt permen med oversikt og sett over systemene.

Karianne

 

6.

Kontingent for trenerne:

 • Kan vi la trenere slippe å betale kontingent for sine barn i stedenfor å motta lønn?
 • Da vi har engasjert ekstern regnskapsfører vil dette gi mye mer arbeid som vil bli dyrt for klubben. Vi sier derfor nei til dette
  

7.

Pokaler:

 • Aina Vanheim lurer på om hva vi skal gjøre med alle pokalene som står i en eske hjemme hos dem
 • Heidi henter disse og tar dem med hjem til seg foreløpig

Heidi

 

8.

Voksenturn:

 • Kan vi få til at hovedtrenerne bytter på å gjennomføre voksenturn?
 • Tas opp på trenermøte

Gry

 

9.

Førstehjelpskrinet

 • Må fylles opp med utstyr.
 • Ønskelig å spørre Tommy om han kan fortsatt ta ansvar for dette.

Tommy

 

10.

Foreldremøter:

 • Hovedtrenerne holder møtene og velger foreldrekontakter

Hovedtrenerne

 

11.

Idretten online kurs:

 • Idretten online har tilbudt oss kursing med instruktør som kommer fra oslo til 4500 kr
 • Ja etter KM
 • Må booke datastue og invitere trenere og styret til kurs.
 • Torunn ordner med å organisere dette

Torunn

 

12.

Ipad:

 • Vi skal kjøpe en Ipad som kan brukes til alt av arbeid rundt KIL Turn.
 • Må ha tilgang til internett.
 • Gry bestiller Ipad

Gry

 
 

Avtale med nye sporten:

 • Overtreksdresser. 30% avslag på klubbkvelder 20% ellers 100 kr for trykk på genser. 50 kr for trykk på bukse
 • Behjelpelig med sponsorpremier
 • Løpesko med prosentavslag også
 • Heidi setter opp tre klubbkvelder i løpet av høsten og informerer om dette på facebook
 • Torunn sender ut epost.

Heidi

 Kongsvinger, 21.09.17

Torunn Kildal Stangnes