Styremøte.

 

Innkalt: 

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

Utøverrepresentant: Frida Norevik

 

Tid:                        29.01.2020 kl. 19.00.      

Sted:                     GIV, Rasta

 

 

 

Ikke tilstede: Tage M. W. Nilsen, Cato Bratt, Marilinn Prøven

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

 

Neste styremøte: ikke satt dato

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Ny lovnorm:

 

  • KIL Turn har mottatt ny lovnorm fra hovedstyret i Kongsvinger IL.
  • Lovnormen ble gjennomgått, behandlet og vedtatt.
  • Ny lov for Kongsvinger IL Turn publiseres på hjemmesiden snarest.

 

 

 

 

 

Heidi

 

2.

 

Svømmedisco:

 

  • Gry tar kontakt med TK (Tom Kjetil Øverby), som hadde hovedansvaret for svømmedisco på BKTS, for å høre om han kan bidra denne gangen også.

 

 

Gry

 

 

 

 

3.

Troppsinndeling:

 

  • Styret er enige om at vi følger retningslinjene fra NGTF i inndelingen av tropper. Vi deler derfor troppene inn etter hvilket år utøveren er født, og har valgt å følge skoleåret slik at barna kan få gå på tropp med klassevenner.
  • Vi ønsker ikke å avvike fra disse retningslinjene.
  • Dersom det kommer spørsmål om enkeltsaker, skal disse begrunnes og behandles i styremøte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Trenersamarbeid:

 

  • Det har kommet frem at noen trenere føler at de ikke inkluderes i diskusjoner og avgjørelser.
  • Styret ønsker at hovedtrenerne avholder jevnlige trenermøter, for å skape en enighet om alt fra hallregler, rød tråd gjennom treningene til kursing og barn med utfordringer.
  • Vi ønsker et tett samarbeid mellom trenerne på alle tropper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongsvinger, 30.01.2020

Heidi Stenmyren