KIL Turn

Trener-/Styremøte.

 

Innkalt:               

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Heidi Stenmyren

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes

Styremedlem: Eirik Grønnerud

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

Utøverrepresentant: Henrik Høgberg

Alle hovedtrenere

 

Tid:                        19.06.18 kl. 17.30.           

Sted:                     GIV, Rasta

 

Trenere tilstede: Kim Fredriksen, Victoria Sund Tangen, Stine Moltzau, Stine Stake

Ikke tilstede: Torunn, Oda Vanem, Mia Bergeløkken

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

Neste styremøte: Tirsdag 14.08.2018, kl. 17.30. Sted: GIV Rasta

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Halloversikt:

 • Det er kun LHL i tillegg til oss som har oppgitt at de ønsker halltid i Holthallen til høsten. De er satt opp med 1,5 time på mandager.
 • Vi har fått halltid hele ettermiddagen og kvelden tirsdag – fredag + søndager.
 • Vi ønsker at vårt utstyr skal stå fremme hele tiden, slik at vi kan spare tid på sjauing. Vi tar kontakt med LHL for å høre hvilket behov de har, og for å bli enig med de hvordan vi kan løse det best mulig.
 • Vi venter til august når ungdomsskolen har flyttet ut av hallen før vi henter utstyret vårt fra Vennersberg.

 

 

 

2.

 

Trenerkabal høsten 2018:

Toddler:       Stine Moltzau

Gymlek:       Victoria Sund Tangen

Tropp 1:       Stine Moltzau

Tropp 2:       Stine Moltzau

Tropp 3:       Marilinn Prøven

Tropp 4:       Stine Stake

Bredde:       Marilinn Prøven + Stine Stake

Aspirant:      Selma Karpow og Ragne Sønstebø spørres

Salto:         Kim Fredriksen

Konkurranse:   Kim Fredriksen + Stine Stake + Henrik H.

 

Se siste side for oppsatte treningstider.           

 

 

3.

Neste sesong:

 • Tilbakemelding fra Kim om at konkurransepartiet trenger flere trenere enn på vårsemesteret. Det ideelle er 5 trenere.
 • Spørsmålet om sommertreninger kom opp. Vi blir enige om at vi tar sommerferie, og ikke har sommertreninger i år. Trenerne trenger å få ferie.
 • Vi blir enige om at Elitepartiet slik det er i dag er mer ekskluderende enn inkluderende, og ikke har bidratt på en positiv måte i forhold til miljøet i klubben. Vi blir derfor enige om at fredagstreningene fra høsten av er for Konkurransepartiets juniorer og seniorer.
 • Vi trenger flere hjelpetrenere. Heidi sender ut interessemelding på Facebook til utøvere som har fylt 13 år.
 • Flere trenere ønsker kursing. Vi skal tilby kurs til de som har behov for det når det er tilgjengelige kurs.

 

 

 

4.

Eventuelt:

 • Oppstart høstsesongen blir mandag 3. september.
 • Konkurransepartiet starter opp torsdag 23. august
 • Vi holder Kick-off helgen 31. august – 2. september. Dersom det ikke blir nok påmeldte via kretsen, blir det en lokal variant.
 • Gry nevnte at styret har mottatt et brev fra utøvere med tilbakemeldinger på sesongen som har vært. Styret tar et kort møte etter at trener-/styremøtet er ferdig for å drøfte brevet. Styret er enige om at brevet er godt formulert og tilbakemeldingene konstruktive. Vi tar det til etterretning.

 

 

 

 

 

TRENINGSTIDER

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

 

16:30-17:45 Tropp 3

16:00-17:00 Toddler

16:30-17:45 Tropp 3

 

 

16:30-17.45 Tropp 4

17:00-18:00 Gymlek

16:30-17.45 Tropp 4

 

 

17:45-19:15 Aspirant

17:00-18:00 Tropp 1

17:45-19:15 Aspirant

17:00-19:00 Konkurranse

         junior/senior

 

17:45-19:15 Bredde

18:00-19:15 Tropp 2

17:45-19:15 Bredde

 

 

17:45-19:15 Salto

 

19:00-21:00 Konkurranse

 

 

19:00-21:00 Konkurranse

 

 

 

 

 

Kongsvinger, 19.06.2018

Heidi Stenmyren