Betaling av egenandel ved deltakelse på samlinger og konkurranser


Egenandelen for deltakelse på samlinger og konkurranser er:

Kr. 400,- for en-dagers samling/konkurranse

Kr. 800,- for to-dagers samling/konkurranse

For konkurranser hvor vi må reise med fly, må utøveren dekke 50 % av flybilletten. Denne summen legges til egenandelen.


I tillegg må foresatte til konkurranseutøverne bidra med dugnadsarbeid ut over ordinært dugnadsarbeid, som tilsvarer kr. 30000,- per år.

Gjennomføringen av dugnader er foreldregruppen sitt ansvar.


Ved sykdom/skade kan egenandelen refunderes mot legeerklæring.