KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud – avsluttet før møteslutt

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant: Marilinn Prøven - avsluttet før møteslutt

 

Tid:                        25.01.2023 kl. 20:15       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste møte: dato ikke satt 

 

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Tilbud fra Kurs AS:

 • Cato har deltatt på gratis webinar om å søke midler, og har hatt en privat samtale med foredragsholder. Han har fått tilbud og tips om hva de kan hjelpe oss med i forbindelse med å søke om midler. 

For kr. 1500,- i måneden kan de hjelpe oss med å utforme søknadstekst og sende søknader til mange utvalgte steder. Det er mye penger å hente.

 • Vi blir enige om at vi skal holde et styreseminar, og invitere med aktuelle trenere og eventuelt foreldrekontaktene, for å vurdere og diskutere hvilken retning vi ønsker at KIL Turn skal ha videre, slik at vi kan søke midler opp mot dette.
 • Cato kan svare Kurs AS, at vi kommer tilbake til dem etter at vi har gått en runde på dette.

 

 

 

 
Cato

 

 

 

 

2.

 

«Innsats for andre»:

 • Åsa Andersen og ei skolevenninne ønsker å jobbe hos oss på fredager i forbindelse med faget Innsats for andre. Vi gjorde dette i fjor, og har gode erfaringer med det.
 • Vi synes det er helt greit.

 

 

 

Heidi

 

 

 

 

 

3.

Utøver fra Reinsvoll som ønsker å konkurrere for oss:

 • Treneren på Reinsvoll har kontaktet Kim og fortalt at hun har en gutt som har litt høyere nivå og ambisjoner enn resten av gjengen. Han får ikke ut sitt fulle potensiale med de han konkurrerer sammen med. Han er 14 år.

Hun lurte derfor på om det var mulig for han å konkurrere med Kongsvinger. Samtidig som hun ønsket noen å sparre med om øvelser og treninger.

Kim har blitt enig med henne om at han kan være behjelpelig med spørsmål og tips. 

 • Vi er positive til å få med flere gutter, og tenker at det bidrar positivt sportslig ved at vi kan stille guttelag, og at det er bra for guttene i klubben. 
 • Vi ønsker å skrive en samarbeidsavtale for å avklare hvordan vi løser det praktiske og hvem som har ansvar når. Vi tar utgangspunkt i avtalen vi skrev med Gran.

 

 

 

 Kim

 

 

 

 Heidi

 

 

 

4.

Gutter fra Danmark som ønsker å konkurrere for oss under Opplandspokalen:

 • De eldste guttene har snakket med Georg om at det hadde vært morsomt om han, og kameratene som han bor med (Fredrik Dahlstrøm - tidligere Malvik gymnast og Mats Kanter - tidligere Holmen gymnast) kunne konkurrere for oss under Opplandspokalen, slik Georg gjorde i fjor.
 • Vi er positive til å få med flere gutter, og tenker at det bidrar positivt sportslig ved at vi kan stille guttelag, og at det er bra for guttene i klubben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Årshjul og budsjett for konkurranser:

 • Kim har sendt oss årshjul og budsjett for konkurranser i 2023. 

I følge årshjulet skal Konkurransepartiet delta på 8 konkurranser i 2023. I tillegg kommer Granspretten for Aspirant/Bredde og BKTS.

Budsjettet oppgir ikke reisekostnader.

 • Styret ser på regnskapet fra 2022, som viser at vi hadde et overforbruk på om lag kr. 100 000,- i forhold til budsjett når det kommer til konkurranser. 
 • Vi ønsker at Kim sender oss et fullstendig budsjett som inkluderer reisekostnadene, og som er sparsommelig i forhold til antall startende tropper. Vi trenger dette i god tid før årsmøtet.

 

 

 

 

 

 Kim

 

 

 

6.

Vurdere å endre satsene for betaling fra passasjerene ved kjøring til konkurranser/samlinger:

 • Vi satte satsene i 2019, og prisen på strøm og drivstoff har endret seg betraktelig siden da. De som kjører går i minus, og det blir vanskelig å få noen til å kjøre.

Satsene per nå er slik:

reisevei tur/retur under 10 mil – kr. 50,- per passasjer

reisevei tur/retur over 10 mil – kr. 80,- per passasjer

 • Vi vedtar å endre satsene. Nye satser blir slik:

reisevei tur/retur under 10 mil – kr. 100,- per passasjer

reisevei tur/retur over 10 mil – kr. 150,- per passasjer

Betalingen vippses til sjåfør før avreise. Dersom sjåføren ikke mottar betaling, kan han/hun sende forespørsel om betaling i Vipps.

 

 

 

 

 

 

7.

Reisekostnader (f.eks. fly) til og fra konkurranser:

 • Vi har som prinsipp at alle utøvere selv er ansvarlig for å komme seg til og fra konkurranser selv (ref. satser for betaling til sjåfør).

Hvordan skal vi gjøre dette ved NM som krever fly/tog? Tidligere har klubben betalt fly til eksempelvis Sola. Skal vi gjøre forskjell på ordinære konkurranser og NM?

Vi har et styrevedtak fra 16.01.2018 som sier at klubben dekker kostnadene for de som kvalifiserer seg til NM. Når kvalik og NM er samme helg, vet vi ikke på forhånd hvem som kvalifiserer seg.

 • Styret ønsker et budsjett for konkurranser som inkluderer reisekostnader. Styret vil ta stilling til hvordan kostnadene skal dekkes inn og legge fram en sak på årsmøtet. 

 

 

 

8.

Sommeravslutning eller oppvisning i løpet av sesongen:

 • Vi ønsker å få til en sommeravslutning eller en oppvisning for alle troppene i løpet av sesongen.
 • Gry tar kontakt med KIL Håndball og spør når det er ledig i Tråstadhallen.

 

 

 Gry

 

9.

«Merch» for konkurranseutøverne:

 • Det har kommet ønske fra konkurranseutøverne om egne singleter, hettegensere og bukser. Vi ser på konkurranser, kanskje spesielt på TeamGym, at dette blir mer og mer vanlig.
 • Vi vil se på dette i forbindelse med budsjettet for konkurranseutøverne. Det kan være mulig å søke midler til dette, men da får må vi vurdere hvordan vi løser det i forhold til for eksempel nye utøvere.

 

 

 

10.

Sponsoravtaler:

 • Vi har fått forslag til ny samarbeidsavtale med Odal Sparebank.  Vi vedtar at vi signerer den. I tillegg kan vi søke om midler fra dem. De er spesielt positive til søknader fra samarbeidspartnere.
 • Avtalen vi har med Nye Sporten AS utløper 30. august. Vi må gjøre en vurdering om vi skal forhandle ny avtale.

 

 

 Eirik

 

11.

Årsmøte:

 • Vi setter tidspunkt for årsmøte til torsdag 16. mars kl. 19:00 i lokalene til GIV i Fjellgata 5.
 • Heidi legger ut informasjon, og Gry sender informasjon til alliansen.

 

 

 Heidi og Gry

 

12.

Mitt Varsel:

 • Mitt Varsel en digital portal der personer kan melde fra om kritikkverdige forhold i idrettslaget på en trygg måte. Portalen er en sikker løsning for å motta et varsel, og for å kommunisere med personene som er involvert i saken. Alt lagres i tråd med GDPR-lovgivningen. Mitt Varsel er utviklet og drevet av Norges Idrettsforbund. 
 • Heidi har tatt kurset, og fått opprettet bruker og portal for KIL Turn. Vi trenger at en til (helst en mann) tar kurset, slik at vi kan legge ut og ta i bruk Mitt Varsel.
 • Cato tar kurset, og Heidi sender han nødvendig informasjon.

 

 

 

 Heidi og Cato

 

13.

Utestående medlemskontingent og treningsavgift:

 • Vi har veldig mye utestående i medlemskontingenter og treningsavgifter. Fra 2022 har vi kr. 153 000,- og fra 2021 har vi kr. 69 700,-. Mange av de som ikke har betalt er aktive medlemmer, og det er 82 stykker som ikke har betalt de siste 2 årene. Dersom dette hadde vært betalt, ville det dekket inn underskuddet på regnskapet for 2022.
 • Heidi legger ut informasjon om dette, og sender privat melding i Spond til de det gjelder.

 

 

 

 Heidi

 

14.

Eventuelt:

 • Loddsalg i Spond

Konkurranseutøverne har ved to anledninger hatt dugnad på salg av digitale lodd i Spond. Dette er en dugnad som er utrolig enkel å organisere, og som gir et bra utbytte. I 2022 tjente vi ca. kr. 20 000,- på denne dugnaden, og i 2023 tjente vi ca. 16 500,-. Det har da vært 20-25 utøvere selger lodd. Det gir en stor mulighet til å få en god inntjening dersom hele klubben selger.

 • Søke Odal Sparebank om midler

Vi har mulighet til å søke Odal Sparebank om midler. Frist 1. mars. Forslag om å søke midler til hensiktsmessige arbeidsklær til trenerne.

 • Tage ønsker kurs

Tage ønsker å ta kurs i Grunnleggende regnskap gjennom NKI nettstudier. Kurset går over 12 måneder og gir 5 studiepoeng. Det koster kr. 8 000,-.

Vi ser at vi sparer mye på å ikke ha ekstern regnskapsfører, og mener at dette er et nyttig kurs. KIL Turn betaler dette kurset for Tage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongsvinger, 26. januar 2023

Heidi Stenmyren