KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen – ikke tilstede

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant: Marilinn Prøven

 

Tid:                        09.08.2022 kl. 20:30       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste møte: dato ikke satt 

 

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Kim gifter seg:

 • Vi blir enige om å gi gave fra klubben. 
 • Klubben gir gavekort på reise til Karlstad for han og Victoria. Gavekortet inkluderer reise, overnatting to netter på Statshotellet og middag lørdag. Totalverdi kr. 5000,-.

 

 

 

 

Gry

 

 

 

 

 

 

2.

 

Kostnader i forbindelse med landslagssamlinger:

 • Sigmund skal være med på de videre samlingene i forhold til troppen som skal til Luxembourg på EM i TeamGym.
 • Vi vedtar at klubben dekker alle kostnader ut over det han eventuelt får dekket av kretsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Klubbavtale trener t-skjorter - treningsklær:

 • Vi innhentet før sommeren tilbud på klær fra Sport1. Nye Sporten A/S skulle komme med tilbud, men har ikke gjort det.
 • Gry tar spørsmålet opp i alliansen, da det tidligere har vært luftet mulighet for å få til en avtale for alle lag i alliansen.
 • Vi ønsker en rask avklaring, siden vi må bestille trener t-skjorter kort tid etter oppstart av sesongen.

 

 

 

Gry

 

 

 

 

 

4.

Utøvere som driver flere idretter:

 • Vi ser hvert år at vi mister utøvere på grunn av at de også driver med andre aktiviteter. I år er det Tropp 1 som har mistet mange utøvere på grunn av at treningene våre er samtidig med fotballtreningene.
 • Vi ønsker å legge til rette for at barna skal kunne drive med flere aktiviteter.
 • I første omgang, sender Heidi ut forespørsel til de som går på Tropp 1 og de som har sluttet på Tropp 1, med spørsmål om det vil gjøre en forskjell om vi flytter treningsdag fra onsdag til mandag.
 • Vi vil videre vurdere å gi halv treningsavgift til de som kommer tilbake til oss etter at fotballsesongen er over.
 • Gry tar også med seg problemstillingen inn i alliansen, for å se om det er noe de kan gjøre for å legge bedre til rette for at barn kan drive med flere aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi

 

 

 

 

 

 

Gry

 

5.

Samarbeid med cheerleading:

 • Vi skal dele hall med Crystal Cheerleading (Victory Dance) dette året.
 • I hallfordelingsmøtet ble vi enige om at de skulle ta med seg de tre rullene med frittståendegolv som de hadde hos oss tidligere, slik at det er enklere å dele hallen. Vi er avhengig av det for å kunne få timeplanen til å gå opp.
 • Marilinn tar kontakt med Ida for å sikre at de er på plass til oppstart 29. august.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilinn

 

6.

Trener-/styremøte:

 • Vi kaller inn til trener-/styremøte før oppstart av ny sesong.
 • Møtet blir i Holthallen torsdag 25. august kl. 17:00-18:30

 

Heidi

 

 

 

 

 

Kongsvinger, 17.08.2022

Heidi Stenmyren


KIL Turn