KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud – ikke til stede

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant: Kim Fredriksen – ikke til stede

 

Tid:                        03.05.2023 kl. 18:00       

Sted:                     GIV

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste møte: dato ikke satt 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Samarbeidsmøte med hovedsponsor Odal Sparebank:

 • Odal Sparebank presenterte seg, og vi hadde et veldig hyggelig møte.
 • Vi snakket om hva de kan tilby oss, og hvordan de kan nå fram til våre medlemmer.
 • Vi ble enige om at vi skal søke midler til nye trenerklær, og at de kommer på sommeravslutningen og presenterer seg, og eventuelt deler ut midler der.
 • Vi ble enige om at de skal utarbeide et skriv med tilbud/informasjon om veiledning i privat økonomi, som vi kan distribuere ut til alle medlemmene våre, også med tanke på at vi har veldig mange som ikke har betalt medlemskontingent og treningsavgift.
 • Tage skal bli kontaktet med i forhold til løsninger for regnskapsføring og lønnskjøring
 • Vi vil sette en del av beholdningen vår på konto for å få høyere avkastning på den.
 • Vi skal legge ut lenke på hjemmesiden vår, til deres timebooking. Der kan man booke seg time enten ved personlig oppmøte, eller digitalt møte med banken.
 • Vi ønsket oss nye beach-flagg, ettersom de vi hadde ble borte under flyttingen mellom KUSK og Holthallen.
 • Vi luftet også målet vårt om at Holthallen skal bli hall for troppsgymnastikk i framtiden, og et mulig samarbeid i den prosessen.

 

 

 

 

 

 

  Gry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Heidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Etter møtet med Odal Sparebank fortsatte vi med styremøte

 

 

Økonomi:

 • Tage gikk gjennom økonomien vår så langt i år.
 • Tre av fire måneder i år har gått i minus. Noe av grunnen til dette er konkurransekostnader, og at mange ikke har betalt inn medlemskontingenten og treningsavgiften. Vi har kr. 70 000,- utestående for vårsesongen.
 • Klubben har lagt ut for påmeldingen til Ollerup. Dette ligger per i dag som en minus på mellom kr. 70 – 80 000,-. Summen skal betales inn før avreise. Hvis vi får bekreftet flere dugnader, er klubben villig til å forskuttere honoraret for dugnaden, slik at vi kan sende ut riktig betaling til deltakerne.
 • Vi bruker mye penger på trenerlønninger, og må følge opp tett, slik at vi ikke utbetaler mer lønn enn høyst nødvendig.
 • Lønn til trenerne under BKTS.

Vi følger vanlige satser. Kr. 400,- for trenere som jobber kun en av dagene, og kr. 800,- til de trenerne som jobber begge dagene.

 • Tage gikk gjennom og viste de nye timelistene, og hvordan de er lagt opp. Veldig bra jobbet med nye timelister, som er mye enklere for trenerne!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Sponsorgruppe:

 • Vi har tidligere snakket om å sette ned en gruppe som kan jobbe med sponsormidler. Vi fant frem til noen personer som vi ønsker å invitere til et møte for å lufte interessen for å bidra med en slik jobb.

Gry kontakter de det gjelder.

 

 

 

Gry

 

 

 

5.

Sommeravslutning:

 • Vi planlegger sommeravslutning lørdag 3. juni. Gry har ikke fått ordentlig bekreftelse på booking av hallen ennå.

 

 

Gry

 

 

 

Kongsvinger, 4. mai 2023

Heidi Stenmyren