KIL Turn

Hallmøte.

 

Innkalt:               

Alle interesserte i KIL Turn

 

Tid:                        19.04.18 kl. 17.30.           

Sted:                     Klubbhuset til skøyteklubben

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Hvor står saken i dag?

 • Det er ingen prosess på dette i Idrettsrådet per i dag. De behandler forespørsler etter hvert som de kommer.
 • «Alle» som tenker på Holt i Idrettsrådet, tenker turn
 • Søknad/forespørsel må sendes til kommunen. Idrettsrådet er kun rådgivende.

 

 

 

2.

 

Prosessen fremover:

 • Punkt 1: skissere muligheter og skaffe samarbeidspartnere
 • Punkt 2: utstyr og kostnader

 

 

 

3.

Hva tenker vi:

 • Det er viktig med et frittståendegulv i forhold til flerbruk og samarbeidspartnere
 • Viktige aspekter ved å finne samarbeidspartnere er folkehelse og handicapidrett. Dette er noe som støttes i kommunen.
 • KIL Turn trenger hallen ca. 3 hele ettermiddager/kvelder i uka + noe i helgene. Det vil si at det vil være ledig kapasitet på dagtid i uka og 2 ettermiddager/kvelder. Dette er noe vi må tenke på når vi inviterer mulige samarbeidspartnere, slik at vi ikke lover bort mer halltid enn vi kan holde.
 • Noen mulige samarbeidspartnere kan være:

-          Taekwondo

-          Dans

-          Svømming

-          BMX

-          Skating

-          Cheerleading

-          Barnehager

-          Skoler

-          NTG/NTGU

-          Eldresenter

-          Veteransenteret

-          Hebergheimen

 

 

 

4.

Hva er planen videre?

 • Kate Sønstebø sender ut invitasjon til et informasjonsmøte til mulige samarbeidspartnere. Møtet blir i klubbhuset til skøyteklubben tirsdag 22. mai kl. 18:00.
 • Gry Høgberg tar kontakt med Stig Fonås og ber om et møte for å legge fram planene våre medio juni.
 • Gry Høgberg tar kontakt med Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF).
 • Heidi Stenmyren legger ut spørsmål på Facebooksiden til NGTF og spør om det er andre som har bygget om hall til turnhall og deres erfaringer og tips.

 

 

 

Kongsvinger, 22.04.2018

Heidi Stenmyren