KIL Turn

Møte med trenerne på Konkurransepartiet.

 

Innkalt:               

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Stig Johnsrud

Kasserer: Karianne Melbye Eriksen

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes

Styremedlem: Heidi Stenmyren

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

Hovedtrenere: Kim Fredriksen og Cathrine Knudsen

Også tilstede: Anders Sønstebø

 

Tid:                        06.02.18 kl. 17:30.           

Sted:                     GIV, Rasta

 

Ikke tilstede: Torunn, Marilinn og Karianne

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Innspill vedrørende Elitegruppa:

 • Trenerne mener at man bør videreføre Elitegruppa
 • Har hatt samtaler med utøverne som skal opp allerede

·         Cathrine synes miljøet har blitt bedre, også for jentene

·         Har tatt opp med utøverne hvordan vi vil ha det på treningene

Tiltak fremover:

·         Samtale med alle utøvere vedrørende konkurranseaspektet og at man skal bygge hverandre opp for at alle skal utvikle seg. Cathrine gjennomfører samtale med utøverne. Hvordan oppføre seg som et lag? Gjennomføres før kvalik.

 • Samtale med den enkelte utøver, Anders gjennomfører de

·         Forslag fra Cathrine å innføre retningslinjer/kontrakt som skal signeres, for utøvere, foreldre, trener og klubben. Cathrine kan gi oss mal fra Stag, så tilpasser vi den til KIL Turn.

·         Gjennomføre sesongen som nå. Ta stilling til om vi skal gjøre endringer neste sesong etter at sesongen er ferdig.

 

 

 

2.

 

Trening i vinterferien:

 • Det blir trening for alle som ønsker det i vinterferien (alle tropper)
 • Trenerne legger ut informasjon på Facebook.

 

 

3.

Årshjul:

 • Trenerne utarbeider årshjul i sommer.
 • Årshjulet med viktige datoer eksempelvis konkurranser og treningssamlinger, sendes ut ved sesongstart.

 

 

 

4.

Automatisk påmelding til konkurranser:

 • Alle aktuelle utøvere er automatisk påmeldt til konkurranser.
 • Foresatte/utøver må melde AV dersom de ikke skal delta.
 • Dette kommer inn i retningslinjene/kontrakten under punktet hva som forventes av foresatte.

 

 

 

5.

 

NTG:

 • NTG vurderer linje for troppsgymnastikk på Kongsvinger

 

 

 

6.

Summercamp:

 • Det er ikke aktuelt med samarbeid med Høybråten/Stovner.
 • Ønsker annen klubb og ekstern trener
 • Trenerne kommer med forslag til dette
 • Hvordan kan vi skaffe inntekter?
 • Vi bør ha dialog med foresatte så fort som mulig.

 

 

 

7.

Godtgjørelser:

 • Kjøregodtgjørelse. Har vi skjema?

 

 

8.

Frittståendeprogram:

 • Cathrine ønsker at styret prioriterer dette.
 • Hun har innhentet priser/forslag

 

 

 

 

Kongsvinger, 07.02.2018

Heidi Stenmyren