KIL Turn


Styremøte.


Innkallt:

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Stig Johnsrud

Kasserer: Karianne Melbye Eriksen

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes

Styremedlem: Heidi Stenmyren

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven (ikke møtt)

Tid: 24.10.17 kl. 19.00.

Sted: Holthallen

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Sjauergruppe:

 • Delegert gulv og floorwalkers. Alt er organisert og planlagt for sjauing
 • Musikkanlegg skal testes
 • Bord og stoler ok.
 • Strøm ok, må ordne strømkabler
 • Møter i holthallen 2 timer før og er da klare for å lesse
 • Garderober er klart
 • Rom for dommerne, ok, må være stoler og bord for møtet
 • Mannskap til hjelp for troppene, ok
 • Kopimaskin og skriver tilgjengelig i hallen? Karianne sjekker.

Stig

 

2.

Sekreteriat:

 • Kate kan kanskje være med på møte med sekretariatet
 • Sekretariatet må ha strøm til skriver og PC
 • Prosjektorer, trenger 2, resultatvisning
 • Avtale med tropp.no, opplæring på torsdag
 • Velger lappejenter fra tropp3 og minirekrutt. Setter opp i lag
 • Møte med Kim, gå igjennom konkurranseregler og jurybestemmelser. Går over alt av regler og bestemmelser
 • Inviterer Kate med på møtet med Kim. Finne flere aktuelle konkurranseledere.
 • Gry ønsker velkommen og åpner arrangementet

Gry

 

3.

Kiosk:

 • Bord til kiosk
 • Bruker røde t-skjorter i kiosken
 • Må kontakte kioskgruppa og få oppdatering på hva de har gjort til nå
 • Karianne ordner vekslepenger 8000 kr

Karianne

 

4.

Vertsgruppe:

 • Bord til utstilling av premier
 • Bord til dommere, tre dommerbord og tre sekreteriatsbord
 • Hvite duker på dommerbord.
 • Spørre mester grønn om å sponse med enkle oppsatser
 • Klarsignallamper, røde og grønn, har vi? Spør Kim
 • Jorunn tar ansvar for mat til dommerne og røde kors
 • Kjøpe inn materiell til navneplakater. -Marilin lager plakater
 • Røde kors ok.
 • Glomdalen. Heidi har sendt epost og informert om klubben samt bedt dem til en trening før km og under arrangementet.
 • Annonsetekst: Vi er i vekst og har nå passert 300 medlemmer. Vi er stolte over å nå arrangere KM i troppsturn og gymhjul 2017, inngangspriser kioskservering
 • Lappeløpere og skiltbærere må arrangeres. Henter barn fra tropp 3 og Minirekrutt.
 • Runners up, hente troppene og gjøre dem klare, høre med Kim, eventuelt hente fra troppene

Torunn

Heidi

5.

Premier:

 • Er bestilt.
 • Har fått kretsmesterpremier.

Torunn

 

6.

Inngang og billett:

 • Inngangsbilletter må trykkes.
 • Program må trykkes. Gry skriver velkommentekst.

Torunn

 

7.

Sponsorer:

 • Sende ut melding om at de som har vært i kontakt med sponsorer må sende inn hva som er avtalt + filer på hva som skal trykkes.
 • Torunn får trykket program og holder kontakt med Uno om annonsering i Glomdalen.

Torunn

 

8.

Møte om oppsummering av de forskjellige gruppene onsdag 01.11.17 kl 19.00 på GIV, rasta

 • Styret
 • Ledere for grupper
  

9.

  

10.

  

11.

  

12.

  

13.

  Kongsvinger, 21.09.17

Torunn Kildal Stangnes