KIL Turn

Styremøte.

Innkalt: 

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Heidi Stenmyren

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes

Styremedlem: Eirik Grønnerud

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

Utøverrepresentant: Henrik Høgberg

Tid:                        07.01.2019 kl. 19.30.      

Sted:                     GIV, Rasta

Ikke tilstede: Torunn

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

Neste styremøte: 22.01.2019 kl. 17:30

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Økonomi:

 • Økonomien ser bra ut.
 • Tage har lagt ut informasjon på facebookgruppene om mye utestående, og muligheter for å lage en løsning dersom det er problemer med å betale. Han informerer også om at han kommer til å ringe de det gjelder.

Tage

2.

Oppvisning:

 • Gry sjekker med håndballen når det er ledig i Tråstadhallen. Foreslåtte helger er 2./3. februar eller 15./16. februar.

Gry

3.

BKTS:

 • 14. – 16. juni. Gry varsler kretsen.
 • Vi bestemmer at det ikke blir sommeravslutning i år da vi har BKTS.
 • Vi må sjekke overnatting. KUSK, NTG, Ishallen, Politihøyskolen, Tråstadhallen er mulige steder. Vi håper på KUSK for å få et mest mulig kompakt arrangement.
 • Vi sjekker mulighet for camping ved Budget hotell med Iren Carlstrøm.
 • Vi bruker erfaringene fra tidligere BKTS og KM, og oppretter følgende grupper:

-          Kioskgruppe

-          Kjøkkengruppe

-          Sjauing/utstyr

-          Overnatting/vakthold

-          Sekretariat

-          Sponsorgruppe

Gry

Gry (KUSK) + alle

Alle

4.

Foreldremøte:

 • Foreldremøte for alle tropper tirsdag 22. januar kl. 18:00 på GIV. Styret møter 17:30.
 • Agenda for møtet:

-          Samarbeid med NTG

-          BKTS

-          Økonomi

-          Medlemsmasse

-          Foreldrekontakter

 • Før møtet må vi ha avklart overnattingssted til BKTS.

Alle

5.

Politiattester:

 • Eirik har ordnet skjemaene. Marilinn deler de ut på trening. Alle må levere, men de som har levert tidligere må levere den gamle. De får ikke sendt inn søknad på nytt nå, jfr kapasiteten hos politiet for tiden.

Eirik/Marilinn

4.

Eventuelt:

 • Vi er enige om at treningsavgiften på Toddler/Toddler2 fortsatt skal være kr. 500,-. De andre troppene som trener en gang i uka har treningsavgift på kr. 700,-.

Heidi

Kongsvinger, 13.01.2019

Heidi Stenmyren