KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant: Stine Moltzau

Trenerrepresentant vara: Marilinn Prøven

 

Tid:                        02.11.2020 kl. 20:00       

Sted:                     Teams

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste styremøte: 09.11.2020 kl. 21:00 på Teams

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Dugnad – kalendersalg:

Salget er i gang, og vi har i løpet av den første uka delt ut ca. 1 pakke. Det fungerer fint at man Vippser først, og at kalendrene deles ut til barna på trening.

Noen selger en del flere kalendre enn de må, og det er kjempebra. Det viser at det er lettsolgte produkter.

 

Heidi har hatt noen økter i hallen med pakking og kontroll av betalinger. Den som skal gjøre denne jobben bør ha tilgang til å se hvem som har betalt, og medlemsliste med navn på foresatte da det noen ganger er vanskelig å se raskt hvem det er betalt for. Heidi tar også noen økter med pakking denne uka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi

 

2.

 

Dugnad - juletresalg:

Vi skal selge juletrær i samarbeid med Opaker Gård og Byen Vår i perioden 11. – 23. desember.

På ukedagene skal vi selge mellom kl. 16:00 – 20:00, og på helgene mellom kl. 12:00 – 16:00.

Vi deler opp vaktene i 2-timers vakter med 4 personer på hver vakt, og hver tropp får sin dag.

Troppene med flest utøvere får helgevakter, og de med færrest utøvere får ukedager. Toddlergruppene slås sammen, og Konkurransetroppen får to dager.

Vi tenker at det er lurt med et kvarters overlapp, slik at vaktene blir som følger: 16:00-18:15 + 18:00-20:15

            12:00-14:15 + 14:00-16:00

 

Vi legger ut informasjon i de forskjellige Facebookgruppene, og gir frist til søndag 8. november for å melde seg på vaktene. Dersom ikke vaktene blir fylt opp, vil vi fordele vilkårlig og så må hver enkelt bytte vakt dersom det ikke passer.

 

Vi har en del spørsmål rundt det praktiske, og inviterer derfor Uno til neste styremøte.

 

 

 

 

 

 

Heidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi

 

 

 

Gry

 

 

 

 

 

 

3.

 

Smittevern:

Våler og Åsnes har veldig økning i antall smittede, og har stengt en del skoler, barnehager og fritidstilbud i 10 dager.

Vi har en del utøvere fra disse kommunene, og et par trenere som også er trenere på Flisa. Vi blir derfor enige om at vi legger ut beskjed om at utøvere som bor i disse kommunene, eller har vært i kontakt med noen fra disse kommunene, bør holde seg borte fra trening i de 10 dagene smittevernet er innskjerpet.

De to trenerne bør testes før de møter på trening igjen.

 

 

 

 

 

 

Heidi

 

 

Marilinn

 

 

 

4.

Sportslig utvalg:

Cato sender ut innkalling til Teamsmøte for det sportslige utvalget, og blir med på første møtet for å bidra med informasjon om hva som forventes og hvilket mandat de har.

 

Cato

 

 

 

 

 

Kongsvinger, 03.11.2020

Heidi Stenmyren