KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant: Stine Moltzau (ikke tilstede)

Trenerrepresentant vara: Marilinn Prøven

 

Tid:                        03.05.2021 kl. 21:00       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste styremøte: tirsdag 25. mai 2021 kl. 20:00

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Årsmøte:

 • Vi setter tidspunkt for årsmøte til 7. juni kl. 20:00. Møtet blir i Teams på grunn av smittevern. Heidi sender ut innkalling.
 • Dokumentene må gjøres tilgjengelig innen 1. juni.
 • Forslag må være mottatt innen 24. mai.  
 • Gry og Heidi samarbeider om årsmeldingen for 2020
 • Cato og Marilinn samarbeider om en mal for årsmelding fra de enkelte troppene
 • Regnskapet for 2020 må revideres. Tage kontakter Anne Haug og spør om hun kan revidere.
 • Tage setter opp budsjett. Det er ønske om innkjøp av et landingsfelt til og noe småutstyr. Marilinn og Kim setter opp et investeringsbudsjett og sender til Tage
 • Heidi går gjennom organisasjonsplanen og oppdaterer det som er nødvendig. Ingen store endringer. 
 • Heidi kontakter valgkomiteen og informerer om årsmøte og frister.

 

 

Heidi

Gry og Heidi

Cato og Marilinn

Tage

Tage

Marilinn og Kim

Heidi

 


 

2.

 

Trivselsundersøkelse:

 • Vi ønsker å gjennomføre en trivselsundersøkelse før sommeren. Vi ønsker å se hvordan utøverne trives hos oss, og hva vi eventuelt bør jobbe mer med.
 • Marilinn og Heidi oppdaterer undersøkelsen vi brukte i 2017.

 

 

 Marilinn og Heidi

 

 

 

 

 

3.

 

Treneroppfølging:

 • Vi ser at trenerne våre trenger tettere oppfølging og veiledning.

Dette har vært vanskelig under pandemien på grunn av smittevern. I tillegg har vi hatt færre voksne trenere en periode.

 • Noe av det første vi ønsker å gjennomføre er mobilfrie treninger. KIL Turn kjøper inn en IPad som vi laster ned Spotify på. Det vil kun være den IPaden som skal brukes til å spille musikk i hallen. Mobiler skal ikke inn i hallen.
 • Vi vil også gjennomføre et styre-/trenermøte så raskt som mulig. Møtet vil ha fokus på rettigheter og plikter i et arbeidsforhold, og hva KIL Turn forventer av trenerne sine.

Marilinn finner en dato og kaller inn.

 

 

 

 Tage

 Marilinn

 

 

 

 

 

4.

Eventuelt:

Nå er hele styret også inne i Spond. Vi tar fra nå av i bruk styregruppa i Spond, i stedet for Messenger-gruppa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongsvinger, 04.05.2021

Heidi Stenmyren