KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt:               

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Heidi Stenmyren

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes

Styremedlem: Eirik Grønnerud

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

 

Tid:                        04.06.18 kl. 17.30.           

Sted:                     GIV, Rasta

 

Ikke tilstede: Torunn, Eirik

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

Neste styremøte sammen med hovedtrenerne: Tirsdag 19.06.2018, kl. 17.30. Sted: GIV Rasta

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Evaluering sommeravslutning:

 • Det er vanskelig å skaffe sjauere.
 • Fra høsten må hver tropp ha foreldremøter i begynnelsen av september og velge foreldrekontakter. En representant fra styret kan være med på møtene.
 • Vi må være tydeligere på at det forventes noe dugnadshjelp fra foresatte i forbindelse med arrangementer
 • Neste år skal vi vurdere om konkurransepartiet skal bake kaker og ha med kaffe, og at de andre troppene har kioskvaktene.
 • Arrangementsmessig var det veldig bra gjennomført. Vi fikk mye skryt.
 • Vi sitter igjen med en netto i kontanter på ca. 10000,-. Det tar noen dager før det som kom inn på Vipps blir registrert, så resultatet blir nok noe høyere.

 

 

 

2.

 

Økonomi:

 • Gry tar kontakt med Ove (Odal Sparebank) vedrørende Izettle-terminaler.
 • Vi har fått tvangsmulkt fra Skatteetaten på grunn av at regnskapsføreren har rapportert inn feil i A-melding. Vi skal klage på den.
 • Lotteritilsynet trekker tilbake bevilgningen dersom vi ikke leverer regnskap. Vi får utsatt frist til august.
 • Frist på momskompensasjon i august.
 • Vi fikk en veldig høy faktura fra Gym & Turn på medlemsforsikringer. Gry har fått redusert den med 13000,- da det hadde blitt noe feil i forbindelse med samordnet registrering. Vi må sjekke hvilke medlemmer vi må betale for til Gym & Turn.
 • Vi har fått kr 10000,- fra Odal Sparebank.
 • Heidi skal spørre Gunnar Holth Grusforretning A/S om de sponser oss i år også. Vi kan tilby å ha logoen deres på hjemmesiden vår.
 • Vi må komme i gang med å jobbe med sponsorer, og ha fokus på inntekter.
 • Vi ønsker å finne en regnskapsfører som vi kan ha avtale at skal gjøre A-meldingene våre hver måned. Jan Guldbrandsen kan være aktuell å spørre.

 

 

 

3.

Neste sesong:

 • Gry og Marilinn har ikke fått innkalling til hallmøte ennå.
 • Vi blir enige om at vi tar sommerferie, og ikke har sommertreninger i år. Trenerne trenger å få ferie.
 • Vi vil tilby trenerkurs til trenere som ønsker det, og som ønsker å bidra mer.
 • Vi setter dato for møte med hovedtrenerne tirsdag 19.06.2018 kl. 17:30. Agenda for møtet er neste sesong. Heidi sender innkalling via Facebook

 

 

 

4.

Eventuelt:

 • Torunn har gitt beskjed om at hun ikke ser at hun klarer å komme tilbake.
 • Vi avholder ikke ekstraordinært årsmøte før vi har mottatt regnskapet.
 • Agenda for ekstraordinært årsmøte blir:

-          Regnskap

-          Budsjett

-          Valg av ny sekretær

-          Eventuelt valg av ny revisor (dersom Jan G vil ta A-meldingene)

 • Gry henter fana vår på Gjemselund slik at den blir med bussen til Rena lørdag morgen.

 

 

 

 

Kongsvinger, 05.06.2018

Heidi Stenmyren