KIL Turn følger Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) sine retningslinjer når det kommer til hvordan vi har organisert troppene våre. 

Retningslinjene sier blant annet: "Dersom det av praktiske årsaker er nødvendig med inndeling i partier og begrensning på antall barn pr parti, 

må inndeling og eventuelle begrensninger foretas først og fremst med utgangspunkt i barnas alder".


KIL Turn følger skoleåret. Det vil si at vi starter turnåret på høsten, rett etter skolestart og avslutter litt før skoleslutt på våren. Vi har ikke treninger i skoleferiene.

Alle tropper er delt inn etter hvilket år barnet er født, og her følger vi også skoleåret, slik at de som går i første trinn på skolen går på Tropp 1 hos oss, andre trinn på skolen går på Tropp 2 osv. På grunn av dette bytter alle barn tropp hver høst, akkurat slik de bytter klassetrinn på skolen, eller avdeling i barnehagen.


KIL Turn valgt å dele inn i følgende tropper:


Tropper høsten 2024.


Toddler1: Barn født i 2022

                 trener sammen med en foresatt. 

                

Toddler2: Barn født i 2021

                 trener sammen med en foresatt

                 

Gymlek1: Barn født i 2020

                 trener mens foresatt venter i garderoben

                 

Gymlek2: Barn født i 2019

                 

Tropp 1: Barn født i 2018 (går i 1. trinn på skolen)

               

Tropp 2: Barn som er født 2017 (går i 2. trinn på skolen) 

               

Tropp 3: Barn som er født 2016 (går i 3. trinn på skolen)

              

Tropp 4: Barn som er født 2015 (går i 4.  trinn på skolen)

               

Tropp 5: Barn som er født 2014 (går i 5.  trinn på skolen)

               


Bredde:  Barn som går i 6. trinn på skolen og eldre som ikke vil konkurrere, eller har lyst til å prøve å konkurrere - får tilbud om 1 konkurranse per år.

               Det vil si at de som ikke er helt sikre på at de har lyst til å satse på konkurranseturn, skal være på Bredde.

               

Aspirant: Barn som går i 6. trinn på skolen og eldre som vil konkurrere og satse på konkurranseturn - forberedende til Konkurransepartiet - meldes automatisk på 2 konkurranser per år.

                Utøverne blir fordelt til denne troppen i samsvar med trenerne.

                De som går på Aspirant kan ikke samtidig gå på Salto.

               

Konkurransepartiet: Barn som går i 6. trinn og eldre som skal konkurrere. 

                        Utøverne blir fordelt til denne troppen i samsvar med trenerne

                        De som går på Konkurransepartiet kan ikke samtidig gå på Salto.


Frittstående: Frittståendetrening for utøvere fra Tropp 4 - rekrutt.
                       Frittstående er innøving av program med turnelementer og koreografi til musikk.

                       

Frittstående - junior/senior: Frittståendetrening for junior og senior konkurranseutøvere.

                                               


Salto:       Tilleggstilbud fra Tropp 3 og oppover for de som går på annen tropp i tillegg. Man kan velge og kun være med på Salto, men må da være minst en sesong på Aspirant før de kan komme på Konkurransepartiet.

                De som ønsker å være med på Salto, kan trene med sin tropp i tillegg til Salto hvis de ønsker det.