KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen – ikke til stede

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant: Kim Fredriksen

Ungdomsrepresentant: Åsa Andersen – ikke til stede

 

Tid:                        04.12.2023 kl. 20:00       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste møte: dato ikke satt 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Juleavslutning:

 • Vi gikk gjennom gjøremålslisten, og fordelte de oppgavene som ikke allerede er tatt hånd om:
 • Speaker: Gry og Heidi deler oppgaven
 • Innkjøp: Janne og Inger ordner dette
 • Tilgang til hall og anlegg: Kim ordner med Svein Olav og håndballen
 • Diplomer: Heidi sender over til Gry, som skriver ut og leverer i hallen så fort som mulig
 • Fruktkurver: Janne og Inger har kontroll på dette
 • Roser til trenerne: Gry ordner
 • Betalingsløsninger: Tage instruerer og legger til rette for at Cato kan overta, hvis han ikke kan komme selv
 • Plakater til Vipps/priser: Tage overleverer til Cato hvis han ikke kan komme selv
 • Sparebankstiftelsen overrekke gave? Gry sjekker
 • Kjøreplan og oppgavefordeling er i orden

 

 

 Gry og Heidi

Foreldrekontakter

Kim

Gry og Heidi

Foreldrekontakter

GryTage og Cato

Tage og Cato

 Gry

 

 

 

 

 

 

2.

 

Førstehjelpskurs:

 • Det blir obligatorisk trenermøte og førstehjelpskurs for alle trenerne før oppstart av vårsemesteret.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ollerup 2024:

 • Vi har meldt på 23 utøvere og 1 trener.
 • Klubben legger ut for kostnadene på samme måte som i 2023

 

 

 

4.

Innkjøp av utstyr:

 • Vi har fått kr. 50 000,- fra Entelio gjennom radio P4
 • Vi har fått kr. 25 000,- fra NordBØhus-fondet
 • Vi har fått kr. 200 000,- fra Sparebankstiftelsen. 
 • Disse midlene er øremerket nytt utstyr / airtrack
 • Kim har innhentet priser på det utstyret som står øverst på prioriteringslisten; airtrack, Eurogym trampett, skumklosser til de yngre barna, småutstyr til de yngre barna og tjukkas.
 • Vi er enige om at vi bestiller nå.

 

 

 

 


Kim

Kim

 

5.

Sikringskurs:

 • Vi skal være arrangør av sikringskurs i trampett og tumbling i februar. Dette er obligatorisk å melde seg på for alle våre trenere født i 2008 og eldre.

 

 

 

6.

Utstyr til Opplandspokalen:

 • Opplandspokalen sliter med å få tak i utstyr til å holde konkurransen i 2024. Vi lufter muligheten for å låne ut vårt utstyr, og leie bil med en av våre sjåfører som kan håndtere utstyret.
 • Vi er enige om at hvis forespørselen kommer fra arrangøren, så kan vi bidra.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Eventuelt:

 • Overskuddsfabrikken:

Vi har søkt Overskuddsfabrikken om kr. 130 000,- til utstyr, etter forslag fra en «publikumer» under Kongsvinger Mesterskapet (KM).

 • Vårsesongen 2024

Vi er i gang med planleggingen av våren, og ser på endringer i timeplanen og arbeidsplanen. Vi ønsker å frigi tid til at Frittstående kan få mer tid i hallen med tilgang til begge frittståendemattene.

 

 

 

 

 

Kongsvinger, 5. desember 2023

Heidi Stenmyren