SKADE MED SYKEMELDING:


Dersom en utøver skader seg på trening, og får sykemelding fra lege, er det mulig å få refundert deler av treningsavgiften.

For å få refusjon, må utøveren ha deltatt på minst fire treninger den sesongen skaden oppstår.


For tropper som har treninger en gang per uke, gis det refusjon på kr. 300,-.

For tropper som har to treninger per uke, gis det refusjon på kr. 600,-.


Du søker om refusjon ved å sende e-post med kopi av sykemelding til medlemsansvarlig på e-post: kilturn@gmail.com.