KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud – ikke til stede

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant: Kim Fredriksen

Ungdomsrepresentant: Åsa Andersen – ikke til stede

 

Tid:                        05.02.2024 kl. 20:30       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste møte: dato ikke satt 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Budsjett 2024:

  • Hoveddelen av møtet ble brukt til å sette opp budsjett for 2024. Vi har i år et budsjett som går i pluss. 
  • Tage lager et delt dokument med regnskap for konkurransene i 2024, slik at kostnader og inntekter kan skrives inn fortløpende.

 

 

 

 

 

Tage

 

 

 

 

2.

 

Årsmøtedokumenter:

  • De fleste dokumentene er nesten klare og sendt ut til styret. Styret må gå gjennom dem innen 15. februar, og se om noe skal endres.
  • Tage må skrive et avsnitt om økonomien i 2023 til årsmeldingen

 

 

 

 

Tage

 

 

 

 

 

 

3.

Avtale om utleie av utstyr til Opplandspokalen:

  • Kim og Heidi har laget forslag til avtale. Gry ser på den, og kommer med eventuelle endringer.

 

 

 

Gry

 

 

4.

Dugnad:

  • Gry følger opp om dugnaden med salg av fiberkluter.

 

 

Gry

 

5.

Sommeravslutning:

  • Gry kontakter håndballen og hører om det er ledig i Tråstadhallen siste helgen i mai.

 

 

 

Gry

 

6.

Møterom på utstyrsrommet i hallen:

  • Svein Olav har kontaktet Gry for å høre nærmere om behovet. Vi avventer svar fra kommunen.

 

 

 

 

 

 

7.

Søke om midler til utstyr:

  • Vi vil søke Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen og Odal Sparebank om midler til utstyr. 

 

 

 

 

 

Kongsvinger, 6. februar 2024

Heidi Stenmyren