KIL Turn

Styremøte.

Innkalt: 

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Heidi Stenmyren

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes

Styremedlem: Eirik Grønnerud

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

Utøverrepresentant: Henrik Høgberg

Tid:                        12.11.2018 kl. 19.30.      

Sted:                     GIV, Rasta

Ikke tilstede: Torunn

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

Neste styremøte: 03.12.2018 kl. 19:30

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Økonomi:

 • Økonomien ser bra ut.
 • Vi har over 80.000,- utestående i medlemskontingent og aktivitetsgebyr. Noe av dette er helt tilbake til 2016.

I første omgang sender Tage ut brev til de det gjelder, og presiserer at de må betale for å være forsikret på trening. De som ikke har betalt, får ikke konkurrere. Vi informerer samtidig om muligheten for å kontakte oss for å få til en løsning. Vi opplyser også om muligheten for å søke kommunen om støtte.

2.

Medlemmer:

 • Vi har per nå ca. 280 aktive utøvere. Tre tropper er fulle.
 • Det er positivt at det har kommet til så mange gutter. Salto er full med 20 gutter. Det er 15 gutter på Tropp 4 (flere av de er på begge troppene)

3.

Halltid:

 • KIL Håndball har fått halltid på mandager. Dette gjør at vi må rydde utstyret inn på fredag og ut på tirsdag.
 • Vi ønsker å starte opp voksenturn etter nyttår.
 • Vi ser at det ikke er heldig å ha treninger for Tropp 3 (40 stk.) og Tropp 4 (50 stk.) samtidig. Heidi legger ut på Facebookgruppene til de to troppene, og undersøker muligheten for å enten flytte ene troppen til mandag, eller å eventuelt dele Tropp 4 i to og la ene halvdelen trene mandager. Dette forutsetter samarbeid med KIL Håndball.

4.

Trenersituasjon:

 • Det er ønskelig at alle hjelpetrenerne som har vært på kurs, får lov til å planlegge og holde en trening etter kurset.
 • Noen trenere har ikke godkjente kurs. Vi vil sende disse på kurs, slik at de blir godkjent.
 • De som ikke har levert politiattester, må gjøre det. Eirik følger opp.

5.

NTG:

 • Vi ønsker møte med kommunen for å snakke om blant annet samarbeid vedrørende hall. Gry tar kontakt med dem.

4.

Eventuelt:

 • Ettersom det er så sent på året, avholder vi ikke ekstraordinært årsmøte. Vi satser på å holde ordinært årsmøte i februar. Heidi fortsetter med medlemsansvaret og sekretæroppgavene inntil videre.
 • Vi velger å ha nyttårsoppvisning i januar, i stedet for juleavslutning i desember.
 • Gry kontakter kretsen for å sjekke hvilke datoer som passer best for BKTS,    1. – 2. juni eller 15. – 16. juni 2019.

Kongsvinger, 18.11.2018

Heidi Stenmyren