KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant vara: Marilinn Prøven

 

Tid:                        27.09.2021 kl. 21:00       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste møte: trener-/styremøte 20.10.2021 kl. 18:30

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Trenerkontrakter:

 • Vi gjennomgikk og vedtok trenerkontrakten.
 • Gry skriver ut og leverer kontrakter til alle trenerne. Trenerne skal levere ferdig signerte kontrakter på trener-/styremøte.
 • Eirik legger til rette for politiattester for alle trenere over 16 år.

 

 

 Gry

Eirik

 

 

2.

 

Trener- / styremøte:

 • Vi kaller inn til trener-/styremøte onsdag 20. oktober kl. 18:30 i Holthallen for å gjennomgå kontrakten og snakke om forventninger vi har til trenerne.

 

 

Heidi

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Overskridelse av konkurransebudsjettet for 2021:

 • I budsjettet for 2021 budsjetterte vi med konkurransekostnader på kr. 60 000,-. Det var et vanskelig budsjett å sette, i og med at de fleste konkurranser var avlyst på grunn av smittevernhensyn.
 • Vi budsjetterte ikke for NM i 2021, i og med at NM vanligvis holdes i februar. Når NM likevel ble avholdt i høst, valgte vi å delta.

De to helgene med NM kvalik / NM medførte en del ekstra kostnader i og med at konkurransen ble delt opp over to helger, slik at det ble reisekostnader og overnatting for to helger, i stedet for en.

På grunn av smittevern var det ikke skoleovernatting som tidligere, så vi leide hytte første helgen, og hotell andre helgen.

 

Siste NM helgen ga også en del uforutsette utgifter i og med at vi i løpet av helgen fikk flere positive tester for Covid-19, og derfor ikke fikk fly hjem som planlagt, men måtte leie tre biler og kjøre hjem.

 

På grunn av dette, har vi brukt opp budsjettet for 2021 før de to siste konkurransene i år.

 • Etter å ha vurdert klubbens økonomi og ønsket om å gi ungdommene i klubben motivasjon og noe å jobbe mot, slik at vi beholder dem i klubben så lenge som mulig, vedtar vi å overskride konkurransebudsjettet, slik at konkurranseutøvere våre kan få delta på Buskerud Trampetten og KM, som er de to konkurransene som gjenstår i år.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Buskerud Trampetten:

 • Ettersom overnattingskostnadene for BT er lavere i år enn i fjor, vedtar vi å holde oss til den ordinære egenandelen på kr. 600,- for to dagers konkurranse.

 

 

 

 

5.

Fakturering av egenandel i forbindelse med konkurranser:

 • Fra høsten 2021 har vi endret påmeldingen til konkurranser, slik at alle utøvere automatisk er påmeldt, og må melde seg av dersom de ikke kan delta. 

Bakgrunnen for dette er at det ble brukt mye tid på å purre og minne om påmeldingsfrister, og at vi forventer at de som har valgt å gå på et konkurranseparti skal delta på konkurranser.

 • Vi ser at dette også kan gi klubben ekstra utgifter, dersom utøvere ikke melder seg av, og ikke møter opp på konkurranser.
 • Det er også en utfordring for kasserer når deltakerne ikke betaler egenandel i forkant av konkurransene, i og med at vi ikke har et eget faktureringssystem.
 • Heidi og Tage ser på muligheter i Spond for betaling av egenandel og av- eller påmelding. 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi og Tage

 

6.

Eventuelt:

 • Flytting tilbake til Holthallen

Kommunen har satt 8. oktober som flyttedato. Vi ser at tidspunktet kan gi noen utfordringer. Det er første dag i høstferien, noe som kan gjøre det vanskeligere å få tak i voksne sjauere, og vi har over 70 utøvere som har trening på fredag ettermiddag.

Vi undersøker om noen av trenerne kan jobbe med pakking av utstyr torsdag kveld, og hvor mange som kan være med og flytte fredag ettermiddag.

Vi sender også ut forespørsel om sjauere til fredag ettermiddag.

 

 • Ledermøte i KIL hovedlag

Marilinn representerte oss i ledermøte, og fortalte kort om møtet. 

 

 • Faktura for eiendomsforsikring Holt

Vi har mottatt faktura for forsikring fra IF Skadeforsikring Bedrift. Dette er vår «innboforsikring». Tage kontakter IF for å se om de har en annen forsikring som dekker våre behov bedre.

 

 

 

Heidi

 

 

Kim

 

 

 

 

 

 

Tage

 

 

Kongsvinger, 28.09.2021

Heidi Stenmyren