KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant vara: Marilinn Prøven

 

Tid:                        06.09.2021 kl. 21:00       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste styremøte: 13.09.2021 kl. 21:00

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

#tilbaketilidretten:

 • NIF gjennomfører en landsomfattende kampanje #tilbaketilidretten lørdag 25. september. Vi har fått spørsmål fra Idrettsrådet om vi vil delta.
 • Tanken er å holde åpen hall i noen timer denne dagen, slik at de som ønsker å prøve turn kan komme til oss.
 • Marilinn sjekker med trenerne om noen kan være med, og gir beskjed til Gry. Fristen for å svare var egentlig i dag, så tilbakemeldingen må være rask.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilinn

 

2.

 

Aktivitetsskolen i Sør-Odal:

 • Vi har blitt kontaktet av aktivitetsskolen i Sør-Odal (tilsvarer barneidretten i Kongsvinger), som lurer på om vi har mulighet til å komme til Skarnes for å holde turntreninger en eller to ganger i løpet av våren 2022.
 • Dette er en fin måte å rekruttere utøvere fra Sør-Odal, og kanskje finnes det foreldre som er aktuelle som trenere der også.
 • Marilinn ser på muligheten for oss til å delta, og svarer dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilinn

 

 

 

 

3.

 

Kontrakter - arbeidsgiveransvar:

 • Vi ser at det er en utfordring at vi har fått mer arbeidsgiveransvar, og at vi har gjort det vanskelig for oss slik vi har utformet trenerkontraktene.
 • Vi ønsker å forenkle kontraktene, slik at de er litt mindre detaljerte. Styringsretten som arbeidsgiver er viktig for oss, for å kunne flytte trenere til de troppene vi har behov for, spesielt ved oppstart av ny sesong.
 • Vi setter opp et eget styremøte 13.09.2021 for å se på kontrakten. Heidi sender ut den gjeldende kontrakten i forkant av møtet.
 • Heidi sender ut informasjon til trenerne at de vil få nye, reviderte kontrakter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi

 

 

Heidi

 

 

 

 

4.

Økonomi:

 • Vi trenger et abonnement på Spotify for å kunne bruke nettbrettet i hallen til å spille musikk under treningene. Marilinn har en ledig bruker på sitt abonnement. Vi oppretter en e-postadresse til Spotify, og bruker Marilinn sitt abonnement. Hun får en månedlig godtgjørelse på kr. 85,- fra KIL Turn for dette.
 • Private utlegg.

Tage ønsker at alle bilag skal sendes på e-post til han, slik at han har alt på ett sted. Det gjør det også enklere dersom han blir fraværende, at ting ikke ligger på privat Messenger eller SMS. Det er også viktig at det skrives på bilaget hva det gjelder/når det er brukt.

Heidi sender ut informasjon til trenerne.

 • Tage har laget en materialliste for å ha oversikt over eiendelene til KIL Turn, og verdien av disse, samt hvem som har dem.

 

 

Marilinn

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi

 

5.

Juleoppvisning:

 • Vi planlegger ut i fra at vi kan avholde juleoppvisning i år, og Gry sjekker med Svein Olav om Tråstadhallen er ledig 4. eller 5. desember.

 

 

Gry

 

 

 

6.

Frittstående – betaling:

 • Vi gjør likt som med Salto.

De som går på annen tropp i tillegg, betaler kun for tropp.

De som ikke går på annen tropp i tillegg, betaler for trening en dag per uke, som i dag er kr. 700,- per sesong.

 

 

 

7.

Trenere:

 • Kim har lenge ønsket seg en trener å samarbeide med. Gry kontakter Gunnar Norbeck (Happy) for å høre om det er interessant for han å jobbe hos oss en dag per uke.

 

 

 

Gry

 

8.

Spond:

 • Det er et ønske fra Heidi at styret også tar i bruk Spond som kommunikasjonskanal for de enkle spørsmålene som vi tidligere tok i Messenger.
 • Ettersom noen synes at det blir mye varslinger når man er med i flere grupper, og står som foresatt i tillegg, rydder Heidi litt opp i hvor man må være med. Da skal det bli litt færre varsler, og enklere å følge opp.

 

 

Alle

 

 

 

Heidi

 

9.

Styreoppgaver framover:

 • Dugnad med juletresalg i desember. Tas opp i møte når det nærmer seg.
 • Kalendersalg. Vi bestiller like mange som i fjor (1200 stykker) med logo.

 

 

 

 

Gry

 

10.

Trenermøte:

 • Når vi har fått revidert kontraktene, vil vi holde et trenermøte for å introdusere de nye kontraktene. I tillegg vil vi friske opp litt av det vi snakket om på trenermøtet før sommeren.
 • Trenerne skal kun bruke Spond som kommunikasjonskanal. Her har foresatte mulighet til å se dialogen, og det er en trygghet for både trenere, utøvere og foreldre. 

Snapchat skal ikke brukes!

 

 

 

11.

Kjøregodtgjørelse NM kvalik / NM i Stavern:

 • Kim og Eline kjørte utøverne i egne biler til og fra Stavern. Denne gangen ble det slik fordi det ikke gikk tog som passet, og fordi de bodde i et sommerhus med litt avstand til hallen.
 • Ettersom vi har sagt at KIL Turn dekker reise til NM, er det ikke riktig at passasjerene skal betale sjåførene. Kim og Eline får derfor tilbud om kjøregodtgjørelse kr. 1200,- for denne konkurransen.

 

 

 

 

 

 

Tage

 

 

 

Kongsvinger, 07.09.2021

Heidi Stenmyren